Gepardy Biznesu

Firma Gotowski jest Gepardem Biznesu 2015

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w Bydgoszczy zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 88,9 proc.

Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w Bydgoszczy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 88,9 proc.  To oznacza, że Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w Bydgoszczy rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Firmy Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w Bydgoszczy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 69738 199415 185,9
Zysk netto w tys. zł 1555 2465 58,5
Kapitał własny w tys. zł 11137 13602 22,1
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 266,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 88,9
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 2,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1,2
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3,5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,7

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.