Fabryka Zabezpieczeń Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2020

Fabryka Zabezpieczeń Sp. z o.o. w Poznaniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 i XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 155,5 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r., na podstawie wyników za 2019 r., została w bardzo uproszczony sposób oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 11,1mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Specjalizuje się w systemach zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej (w tym w produkcji instalacji teletechnicznych) i automatyce dla zakładów przemysłowych, garaży podziemnych, budynków użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych. Zajmuje się też projektowaniem, wykonawstwem i uruchomieniem systemów przeciwpożarowych w obiekcie, a także szkoleniem personelu w zakresie ich użytkowania oraz obsługi serwisowej i konserwacyjnej. Z chęcią pomaga także przy wyborze optymalnego rozwiązania.

Jej głównymi klientami są instytucje państwowe, przedsiębiorstwa, firmy budowlane i instalacyjne, biura architektoniczne, inwestorzy oraz właściciele i zarządcy budynków.

Świadczy również usługi doradcze i prawne w zakresie przygotowania budynków do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną, przez weryfikację dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku, przeprowadzaniem prób instalacji przeciwpożarowych, pomoc w kompletacji niezbędnych dokumentów, uczestnictwo w odbiorach i reprezentowanie w kontaktach z Państwową Strażą Pożarną.

W ofercie Fabryki Zabezpieczeń jest wiele innowacyjnych rozwiązań pozwalających na szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego i minimalizację strat w ludziach i mieniu. Firma polecamy nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru (SAP), które występują zarówno w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej, a także hybrydowej. Oferuje modele wyposażone m.in. w czujniki liniowe, płomienia i zasysające. Co do zasady powinny być one zintegrowane z systemami oddymiania i dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi (DSO), posiadającymi zarówno automatyczną, jak i ręczną funkcję wydawania komunikatów.

Wykonuje także klapy oddymiające i świetliki, które dodatkowo podnoszą skuteczność przegród przeciwpożarowych występujących w postaci bram, przeszkleń czy kurtyn dymowych. W ofercie firmy są zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych, dylatacji i konstrukcji stalowych czy betonowych oraz certyfikowane zbiorniki na wodę gaśniczą, pompownie i systemy gaszenia.

W ramach rozwiązań teletechnicznych oferuje systemy:

  • sygnalizacji włamania i napadu,
  • kontroli dostępu,
  • monitoringu osób i przedmiotów,
  • detekcji par i gazów,
  • analogowej telewizji przemysłowej,
  • sieci strukturalnych,
  • zarządzania budynkami BMS.

 

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: http://fabrykazabezpieczen.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy  #gepardbiznesu #businessgepard  #prestiżowytytuł #wyróżnieniadlafirm #wyróżnijsię #zdobyćszacunek #zwiększwiarygodnoś #ModernBusinessClub #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r