Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2021

Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A. w Chełmie Śląskim została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021 i XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 58,1mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Spółka rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 23,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Powstała w kwietniu 1951 r. jako Przedsiębiorstwo „Urządzenia Klimatyzacyjne” Śląski Zakład Produkcji Pomocniczej w Chełmie Wielkim, a pierwszy wentylator wyprodukowała 22 listopada tego roku. Od 1956 roku zakład posiadał status przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Wytwórnia Urządzeń Wentylacyjnych, a od 1961 roku występuje już pod nazwą Fabryka Wentylatorów „FAWENT”. Fabryka w roku 1995 przekształciła się z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną o nazwie Fabryka Wentylatorów „FAWENT” SA.

Zakład specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych wentylatorów promieniowych i osiowych dla wielu gałęzi przemysłu, m.in. energetyki zawodowej, górnictwa, przemysłu chemicznego, drzewnego oraz spożywczego.

Konstrukcje jego wyrobów są oparte na dokumentacji stworzonej przez własne biuro konstrukcyjne oraz na dokumentacjach licencyjnych czołowych firm europejskich z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Wykorzystywane są też wyniki badań własnego ośrodka badawczego jak i doświadczeń znanych krajowych instytutów i zakładów naukowych (m. in.: Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Instytut Odlewnictwa, Politechnika Śląska). Bogaty park maszynowy, jaki posiada, a także ciągłe udoskonalanie procesów technologicznych pozwala na utrzymanie wysokiej jakości wyrobów.

W styczniu 1998 roku zakład uzyskał certyfikat międzynarodowej normy ISO-9001, który utrzymuje do dnia dzisiejszego. Posiadany certyfikat SLV (DIN EN ISO 1834-2) stanowi rękojmię należytej jakości prac spawalniczych. Zakład posiada też uprawnienia do sygnowania swoich wyrobów znakiem CE.

W roku 2014 Fawent zaprojektował, wyprodukował, dostarczył, zmontował i w styczniu 2015 roku uruchomił w Instytucie Lotnictwa w Warszawie gabarytowo największy w swojej historii wentylator osiowy z łopatkami wirnika hydraulicznie sterowanymi oraz z napędem falownikowym. Średnica wirnika wynosi 7.000 mm, a moc silnika napędowego 5.600 kW.

Gabarytowo największy w historii FAWENT wentylator osiowy z łopatkami wirnika hydraulicznie. Zdjęcie ze strony https://www.fawent.pl/

70-letnie doświadczenie w produkcji wentylatorów przemysłowych pozwoliło osiągnąć wysoki poziom konstrukcji i technologii wentylatorowej, zgodnie z tendencjami światowej techniki w tej dziedzinie.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://www.fawent.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.