AktualnościInstytutKlubPolskie Brylanty

Fabryka Wentylatorów Fawent S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki 2020

Fabryka Wentylatorów Fawent S.A. w Chełmie Śląskim, która powstała w 1951 r. i obchodzi 70-lecie działalności,  została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa firmy w październiku  2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 44 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

W tym roku obchodzi 70-lecie swojego działania. Powstała w kwietniu 1951 r. jako Przedsiębiorstwo „Urządzenia Klimatyzacyjne” Śląski Zakład Produkcji Pomocniczej w Chełmie Wielkim, a pierwszy wentylator wyprodukowała 22 listopada tego roku. Od 1956 roku zakład posiadał status przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Wytwórnia Urządzeń Wentylacyjnych, a od 1961 roku występuje już pod nazwą Fabryka Wentylatorów „FAWENT”. Fabryka w roku 1995 przekształciła się z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną o nazwie Fabryka Wentylatorów „FAWENT” SA.

Zakład specjalizuje się w produkcji wielkogabarytowych wentylatorów promieniowych i osiowych dla wielu gałęzi przemysłu, m.in. energetyki zawodowej, górnictwa, przemysłu chemicznego, drzewnego oraz spożywczego.

Konstrukcje jego wyrobów są oparte na dokumentacji stworzonej przez własne biuro konstrukcyjne oraz na dokumentacjach licencyjnych czołowych firm europejskich z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Wykorzystywane są też wyniki badań własnego ośrodka badawczego jak i doświadczeń znanych krajowych instytutów i zakładów naukowych (m. in.: Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Instytut Odlewnictwa, Politechnika Śląska). Bogaty park maszynowy, jaki posiada, a także ciągłe udoskonalanie procesów technologicznych pozwala na utrzymanie wysokiej jakości wyrobów.

W styczniu 1998 roku zakład uzyskał certyfikat międzynarodowej normy ISO-9001, który utrzymuje do dnia dzisiejszego. Posiadany certyfikat SLV (DIN EN ISO 1834-2) stanowi rękojmię należytej jakości prac spawalniczych. Zakład posiada też uprawnienia do sygnowania swoich wyrobów znakiem CE.

W roku 2014 Fawent zaprojektował, wyprodukował, dostarczył, zmontował i w styczniu 2015 roku uruchomił w Instytucie Lotnictwa w Warszawie gabarytowo największy w swojej historii wentylator osiowy z łopatkami wirnika hydraulicznie sterowanymi oraz z napędem falownikowym. Średnica wirnika wynosi 7.000 mm, a moc silnika napędowego 5.600 kW.

70-letnie doświadczenie w produkcji wentylatorów przemysłowych pozwoliło osiągnąć wysoki poziom konstrukcji i technologii wentylatorowej, zgodnie z tendencjami światowej techniki w tej dziedzinie.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://www.fawent.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #ModernBusinessClub  #polskiebrylanty #polskiesukcesy  #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W czerwcu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 95 219 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.