Gepardy BiznesuInstytut

Fabryka Sprężyn Mazowianka Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2018

Fabryka Sprężyn Mazowianka Sp. z o.o. zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2018, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 91,5 proc.

Fabryka Sprężyn Mazowianka Sp. z o.o. wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę dwóch parametrów: przychodów i zysku netto w latach 2016-2017.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 91,5 proc.  To oznacza, że Fabryka Sprężyn Mazowianka Sp. z o.o. rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XIII edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Fabryki Sprężyn Mazowianka Sp. z o.o. 
Rok 2016 2017 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 12 378 13 376 8,1
Zysk netto w tys. zł 163 448 174,8
Suma dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 182,9
Średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 91,5

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2014-2015, podanych przez Fabrykę Sprężyn Mazowianka Sp. z o.o.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.