Informatyka

Express ELIXIR w Grupie BPS

Od początku czerwca 2013 r. klienci Banku BPS S.A. mogą korzystać z systemu Express ELIXIR Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. i w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w innym banku.
Express ELIXIR to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych realizowanych bezpośrednio, do którego mają już dostęp klienci 7 banków.

Wdrożony przez Bank BPS S.A. system Express ELIXIR umożliwia klientom realizację przelewów krajowych w złotych, w trybie natychmiastowym. Limit pojedynczej transakcji wynosi 100 tys. zł. Z nowego rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

– Chcemy oferować naszym klientom rozwiązania nie tylko dopasowane do ich potrzeb, lecz także nowoczesne i gwarantujące bezpieczeństwo, a taki jest Express ELIXIR. Dzięki niemu transakcje międzybankowe realizowane są w czasie rzeczywistym, tak jak dzieje się to w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami Banku BPS, a to wszystko bez zatrzymywania pieniędzy w instytucjach pośredniczących – podkreśla Ewa Zaniewska-Cholewka, Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowych i Zagranicznych Banku BPS S.A.

Bank BPS S.A. zrzesza 365 banków spółdzielczych. Przyłączanie ich do systemu Express ELIXIR będzie odbywać się stopniowo. Proces wymaga dopasowania modelu operacyjnego banku, między innymi dostosowania systemów informatycznych. System Express ELIXIR w kolejnych miesiącach powiększy się o kilkaset nowych banków zrzeszonych w Banku BPS S.A.

– Wdrożenie systemu przelewów natychmiastowych za pośrednictwem Banku BPS S.A. jest dla zrzeszonych banków rozwiązaniem tańszym, łatwiejszym i szybszym  – mówi Ewa Zaniewska-Cholewka.  Bank BPS jako uczestnik systemu Express ELIXIR, analogicznie jak w wykorzystywanym przez zdecydowaną większość banków systemie ELIXIR®, przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie płynnością i kwestie obsługi technicznej, a także gwarantuje bezpieczeństwo w aspekcie ciągłości działania

Express ELIXIR jest pierwszym w Polsce i drugim na świecie, po Wielkiej Brytanii, profesjonalnym systemem, umożliwiającym bezpośrednią realizację przelewów natychmiastowych. Do prowadzenia rozliczeń w tym systemie nie są wykorzystywane rachunki podmiotów pośredniczących. Środki zgromadzone dla potrzeb rozliczania transakcji, są zdeponowane w Narodowym Banku Polskim.

– Express ELIXIR to rozwiązanie dla wszystkich, którym zależy na błyskawicznym zasilaniu rachunku wybranej osoby lub firmy. Może być wykorzystywany nie tylko w sytuacjach awaryjnych, aby uniknąć ryzyka naliczania odsetek za spóźnienia np. w opłacaniu rachunków za telefon, prąd czy gaz, ale także do spłaty rat kredytu czy kart kredytowych – wyjaśnia Tomasz Jończyk, dyrektor Linii biznesowej rozliczenia w KIR S.A. – Dzięki wysokiemu limitowi pojedynczej transakcji, przy jednoczesnym braku dziennego limitu liczby transakcji, Express ELIXIR umożliwia lepsze zarządzanie płynnością finansową klientom indywidualnym i przedsiębiorcom – dodaje.

System Express ELIXIR funkcjonuje niezawodnie od czerwca 2012 roku. Oprócz Banku BPS S.A. jest dostępny dla klientów 6 banków: Alior Banku, BZ WBK, BRE Banku, ING Banku, Meritum Banku oraz Banku Millennium. Kolejnych 15 ma już zawarte umowy z KIR S.A na wdrożenie rozwiązania.

Z miesiąca na miesiąc przez Express ELIXIR przechodzi coraz więcej transakcji, co świadczy o jego rosnącej popularności wśród klientów banków. Średnio każdego dnia system rozlicza ok. 1 000 transakcji o średniej wartości ponad 4 500 zł. W maju liczba przetworzonych transakcji wyniosła blisko 22 500, a wartość obrotów przekroczyła kwotę 120 mln.

źródło: Bank BPS