Export-Import Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Saymon Sp. z o.o. to Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2018

Export-Import Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Saymon Sp. z o.o. w Gdyni została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Export-Import Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Saymon Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 112,1 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 30,8 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

SAYMON to energooszczędne, ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie, osuszanie i uzdatnianie wody.

SAYMON – to marka, która  oznacza opatentowane i nowoczesne technologie w dziedzinie energooszczędnego, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska ogrzewania, osuszania i uzdatniania wody.

„Spółka, którą mam przyjemność współkierować wraz z dyrektorem dr. inż. Waldemarem Starostą, to firma innowacyjna i nowoczesna, z wizją. Nasze motto brzmi: „Problem klienta jest naszym problemem, ale nie problemem dla nas!”. To oznacza, że w naszej działalności kierujemy się społeczną odpowiedzialnością w biznesie, nie koncertujemy się tylko na dobrej produkcji, sprzedaży i świadczeniu usług, lecz na dostrzeżeniu, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów klienta. Główny nacisk kładziemy na zapewnienie korzyści klientom zwłaszcza w zakresie obniżania kosztów eksploatacyjnych i promowania autorskich i opatentowanych przez nas rozwiązań wysokiej myśli technicznej. Właśnie to podejście jest podstawą naszego sukcesu, gratyfikowanego licznymi dyplomami, certyfikatami i wyróżnieniami, wśród których cieszą nas również te, o których zadecydowały zadowolone głosy i opinie naszych klientów oraz użytkowników rozwiązań i urządzeń technicznych”, mówi Maria Zarzycka, Wicedyrektor Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego SAYMON Sp. z o.o. w Gdyni.

Maria Zarzycka, Wicedyrektor Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego SAYMON Sp. z o.o. w Gdyni

Rozwijane technicznie przez firmę urządzenia zapewniają tanie grzanie paliwami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi, w zakresie mocy od 14 do 17400 kW. Jej oferta obejmuje wysokiej klasy:

– piece nadmuchowe i kotły grzewcze c.o.

– osuszacze i nagrzewnice powietrza

– kotły c.o. gazowe i olejowe z dwustopniową kondensacją

– multiolejowe palniki uniwersalne

– palniki gazowe, olejowe i olejowo-gazowe

– wkłady ceramiczne – dopalacze katalityczne

– systemy uzdatniania wody i filtry ochronne

– systemy mikrobiologiczne do udrażniania kanalizacji

– cyfrowe elektromagnetyzery indukcyjne do odkamieniania instalacji wodnych

 

Niskie koszty grzewcze to kocioł kondensacyjny marki SAYMON typu AK z możliwością łączenia w układ kaskadowy o modulowanej mocy aż do 2160 kW, bądź kocioł SAYMON-Kroll serii BK**** o temperaturze spalin 20-45°C lub palniki uniwersalne multiolejowe SAYMON z energooszczędnymi kotłami c.o. i piecami nadmuchowymi, które dodatkowo zapewniają komfortową wentylację. Przy wyborze ogrzewania nie należy się kierować ceną paliw, ale przelicznikiem 1 kWh kosztu grzewczego, uwzględniającego wartość opałową paliwa, rodzaj urządzenia i termoizolację budynku. Ważnym wskaźnikiem energooszczędności jest strata kominowa i temperatura spalin. Wskaźnik ten dla urządzeń i rozwiązań technicznych firmy SAYMON w wyniku opatentowanej dwustopniowej kondensacji jest najniższy w porównaniu z piecami tradycyjnymi i kondensacyjnymi nowej generacji. Im niższa wartość, tym większa energooszczędność. Oszczędności na bazie rozwiązań technicznych firmy SAYMON są jednoznaczne. Cztery gwiazdki – maksymalna energooszczędność – dyrektywa 92/42 EWG.

Dopełnieniem technologii firmy SAYMON w zakresie spalania ekonomicznego, energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska jest ceramiczny wkład katalityczny do pieców nadmuchowych i kotłów c.o. Wiele tradycyjnych instalacji grzewczych nie spełnia wszystkich zaleceń stawianych nowoczesnym rozwiązaniom. Komory spalania w kotłach częstokroć są tak zbudowane, że spaliny przedostają się szybko do wymiennika ciepła i do komina. Dochodzi do zaburzeń procesu spalania, w wyniku czego spalanie nie jest pełne. Opracowany i produkowany przez firmę SAYMON wkład ceramiczny powoduje dopalanie wszystkich cząstek mieszaniny paliwowo-powietrznej, a tym samym zwiększa sprawność i zmniejsza zużycie paliwa, przedłuża żywotność eksploatacyjną urządzeń grzewczych i minimalizuje obciążenie emisyjne środowiska, pozwalając na zachowanie norm emisyjnych. W tym zakresie innowacyjne działania i rozwiązania techniczne firmy SAYMON wpisują się zarówno w tematykę poprawy efektywności energetycznej, jak i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Tematyka ta stała się głównym celem rozwoju energetyki, w tym energetyki rozproszonej, w rozumieniu prawa krajowego (Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.), jak również wspólnotowego (Pakietu Energetycznego przyjętego przez Wspólnotę Europejską  w 2007 r.). Firma SAYMON należy do nielicznych firm i instytucji światowych, które w tej dziedzinie szczycą się pragmatycznymi osiągnięciami oraz rozwiązaniami i produktami wdrożonymi do stosowania.

 

Innowacyjnym rozwiązaniem na bazie fizyki kwantowej są cyfrowe elektromagnetyzery indukcyjne SAYMON-CleanScale do fizycznego zmiękczania wody i odkamieniania instalacji. W zakresie uzdatniania wody celem zapobieżenia skutkom zdrowotnym i technicznym nie wystarczy filtr, jak to się powszechnie mniema. Należy zastosować profesjonalne kilkuetapowe uzdatnianie wody, gdyż zdrowie jest najcenniejsze. Firma SAYMON opracowała technologię i oferuje niezbędne urządzenia skutecznie rozwiązujące problemy z wodą. Zdrowa woda to technologia i technika SAYMON.

Do osuszania powietrza i zapobiegania skutkom wilgoci należy stosować osuszacze pomieszczeń. Osuszanie poprzez ogrzewanie jest nieefektywne i zwiększa zagrożenie zagrzybienia z powodu kondensacji pary wodnej po zaprzestaniu ogrzewania. Urządzenia firmy SAYMON do różnych zastosowań gwarantują efektywne osuszanie.

Wyróżnienie i tytuł innowacyjnego produktu uzyskały palniki uniwersalne firmy SAYMON zapewniające ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie. W wyniku wieloletnich prac firma SAYMON opracowała i opatentowała technologię spalania olejów niekonwencjonalnych, na bazie której powstał specjalistyczny palnik uniwersalny zapewniający bezproblemowe spalanie alternatywnych paliw olejowych. Do dyspozycji użytkownika jest cały typoszereg palników, co gwarantuje odpowiedni dobór do konkretnego urządzenia grzewczego. W przeciwieństwie do tradycyjnych palników olejowych, zastosowanie rozwiązań firmy SAYMON jest inwestycją rentowną. Koszt inwestycyjny dzięki możliwości spalania tanich i niekonwencjonalnych paliw zwraca się w krótkim czasie zapewniając ciepło niemal za darmo!

Zapraszamy na strony internetowe firmy:

www.saymon.euwww.palniki.com.plwww.kondensacyjne.euwww.uzdatnianiewody.com  www.osuszacze.comwww.saymon.com.pl 

—–

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 3 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

 

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.