Eurostat: polskie bezrobocie najniższe w historii

Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lutym 3,5 proc. To jeden z najniższych wyników w UE.

Stopa bezrobocia w strefie euro w lutym wyniosła 7,8 proc., powtarzając tym samym rezultat ze stycznia. Dzisiejszy odczyt nie zaskoczył analityków. W długim horyzoncie wynik na poziomie 7,8 proc. jest najniższy od października 2008 r. czyli od ponad 10 lat. Dla porównania, dwanaście miesięcy wcześniej stopa bezrobocia w strefie euro wynosiła 8,5 proc.

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła w lutym 6,5 proc. wobec takiego samego wyniku w styczniu i 7,1 proc. w lutym 2018 r. To najlepszy wynik w całej historii comiesięcznych badań, których historia sięga początku 2000 r.

W liczbach bezwzględnych dane o bezrobociu kształtowały się następująco: w UE Eurostat naliczył 16,012 mln bezrobotnych, z czego 12,730 mln zamieszkiwało państwa strefy euro. W porównaniu ze styczniem, liczba bezrobotnych w UE spadła o 102 tys. Z kolei w porównaniu z lutym ubiegłego roku, w Unii ubyło 1,469 mln bezrobotnych (1,169 mln w strefie euro).

Miano kraju o najniższej stopie bezrobocia w UE utrzymały Czechy (1,9 proc.). Drugą pozycję niezmiennie zajmują Niemcy (3,1 proc.), natomiast na trzecią lokatę wskoczyła Holandia (3,4 proc.).

Przypisana Polsce stopa bezrobocia na poziomie 3,5 proc. jest najniższa w najnowszej historii naszego kraju.

Źródło: Eurostat za Bankier.pl