Europejskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. w Rzeszowie to Światowa Firma Worldwide Company 2018

Europejskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. w Rzeszowie zdobyła tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018.

Europejskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. w Rzeszowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że  Europejskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. w Rzeszowie w 2017 r. sprzedała produkty do 23 krajów, a ich wartość  wyniosła 1,6 mln zł.

To znaczy, że  Europejskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. zasługuje na tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018 przyznany w VI  edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018  i może używać tytułu Światowa Firma  Worldwide Company 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki Europejskiego Centrum Logistycznego Sp. z o.o. w Rzeszowie
Rok 2017
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 1 581
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 23

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Europejskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. w Rzeszowie

Konkurs Światowa Firma Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018, jeżeli w 2017 r.  sprzedawała swoje towary na minimum trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.

22 listopada 2017 r. w Warszawie w sali balowej Warszawskiego Domu Technika NOT na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki po raz pierwszy została pokazana publicznie nowa statuetka konkursu Światowa Firma. Łukasz Wojciechowski, właściciel firmy ENPIRE, oraz Jakub Wojciechowski, manager działu spedycji firmy ENPIRE, odebrali nagrody w Konkursie Gepardy Biznesu 2017 i Światowa Firma 2017.