Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

EURO-WIERT promuje technologię GRD do zasilania pomp ciepła

Firma EURO-WIERT podejmuj nowe wyzwania, dzięki solidnym fundamentom, którymi są przede wszystkim wiedza i doświadczenie pracowników. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest wprowadzenie na rynek technologii wierceń ukośnych jak i zabudowy dolnego źródła GRD -Geothermal Radial Drilling, dla potrzeb zasilania pomp ciepła.

 Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych EURO-WIERT Sp. z o. o. prosperuje na rynku usług budowlano-wiertniczych od 2003 r. Początkowo firma zajmowała się wierceniem otworów geologicznych i eksploatacyjnych, budową ekranów przeciwfiltracyjnych na wałach przeciwpowodziowych oraz ujęć wody. W 2005 r. spółka poszerzyła swoją działalność i świadczy również usługi w zakresie technologii bezwykopowych pod wszelakimi przeszkodami tj. drogami, rzekami, budynkami.

Image

Poszukiwanie nowych obszarów funkcjonowania firmy, innowacyjność w połączeniu z dbałością o środowisko jest jednym z filarów strategii biznesowej EURO-WIERT.

 Firma podejmuj nowe wyzwania, dzięki solidnym fundamentom, którymi są przede wszystkim wiedza i doświadczenie pracowników. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest wprowadzenie na rynek technologii wierceń ukośnych jak i zabudowy dolnego źródła GRD -Geothermal Radial Drilling, dla potrzeb zasilania pomp ciepła.

Image

Technologia ta  charakteryzuje się wykonywaniem wielu odwiertów tzw. „dolnego źródła” z jednej studni, dla potrzeb zasilania pomp ciepła. Jest to jedyna stosowna i chroniona patentem metoda na terenie Europy, w której odwierty wykonywane są promieniowo pod różnymi kątami względem kierunku pionowego. Długość pojedynczego odwiertu może dochodzić do 40-60 m.

Image

W standardowej studni można wykonać do 20 odwiertów, co łącznie daje 1200 mb zainstalowanych wymienników. Przyjmując, że średnia energetyczność gruntu jest na poziomie 35 – 40W/metr odwiertu, uzależnione oczywiście od budowy geologicznej danego regionu, z jednej studni można uzyskać blisko 40-50 kW mocy. Odwierty wykonywane są za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanej wiertnicy Geodril4R.   Metoda GRD zawiera w sobie pozytywne cechy metody wiercenia pionowego jak również metody poziomej tzn. korzystamy ze stabilnego ciepła głębszych warstw górotworu jak również ciepła warstw przypowierzchniowych podlegających cyklicznej regeneracji w okresie wiosenno-letnim.

Innowacyjność technologii  GRD polega na sposobie instalacji otworowych wymienników ciepła pod kątem 35-65 stopni z jednej studni startowej wokół jej osi. Dzięki temu można maksymalnie wykorzystać warstwy najbardziej energetyczne występujące w danym profilu litologicznym, poprzez zaprojektowanie i wykonanie  wymienników pod odpowiednim kątem, odpowiadającym uzyskaniu największej średniej wartości współczynnika przewodzenia ciepła.

Image

 Doświadczona kadra geologów i wiertników firmy „EURO-WIERT” Sp. z o.o. każdy projekt rozpatruje indywidualnie, począwszy od rozpoznania budowy geologicznej danego regionu, projektowania otworów wiertniczych oraz optymalizacji konstrukcji otworów pod kątem efektywności energetycznej. Następnie wykwalifikowani wiertacze przystępują do procesu wiercenia, który składa się z następujących etapów: 1. Instalacja studni startowej o średnicy DN 1000 – studnie wykopuje się i instaluje w miejscu planowanych odwiertów. 2. Ustawienie wiertnicy na studni. 3. W zależności od budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, wiercenie przeprowadza się z rurami osłonowymi, lub  bez nich, samym przewodem wiertniczym. Istnieje również możliwość pracy w bardzo trudnych warunkach geologicznych  przy zastosowaniu „młotka wgłębnego”. 4. Po uzyskanie zakładanej głębokości i upewnieniu się, że ściany otworu są stabilne, przewód wiertniczy jest wyciągany i wprowadzany jest otworowy wymiennik ciepła.  5. Następnie przestrzeń pierścieniowa jest uszczelniana zaczynem wypełniającym o zwiększonej przewodności cieplnej, przy zastosowaniu metody betonowania podwodnego ogólnie nazywaną metodą „Contractor”.  6. Kolejne wymienniki wiercone są według powyższego schematu. 7. Ostatnim etapem jest ponowne sprawdzenie szczelności wymienników, zabudowanie głowic odwiertów a następnie montaż rozdzielaczy wraz z niezbędną armaturą i wypełnienie całej instalacji cieczą roboczą – glikolem.   Główne zalety i zarazem wnioski, które przemawiają za technologią dolnego źródła GRD to: – Wiercenia ukośne GRD umożliwiają udostępnienie rezerwuaru ciepła w górotworze pod obiektami budowlanymi, drogami, i w ciasnej miejskiej zabudowie. – Znaczna długość wymienników znajdujących się  w strefie regeneracji źródła gwarantuje dużą sprawność dolnego źródła oraz możliwość uzyskania większej ilości energii. Dzięki temu zostało zminimalizowane ryzyko wymrożenia dolnego źródła. – Otworowe wymienniki o budowie centrycznej stosowane w technologii GRD pracują w obiegu normalnym. Wykorzystanie wymiennika do pobierania i oddawania energii nie wiąże się  z koniecznością zmiany kierunku obiegu nośnika ciepła. – Dzięki optymalnemu wykorzystaniu warstw występujących w danym profilu litologicznym, istnieje możliwość wykonania mniejszej sumarycznej liczby metrów, niż w przypadku wierceń pionowych.

Poza tym wiertnica GeoDrill 4R posiada także wiele ZALET w stosunku do tradycyjnie eksploatowanych wiertnic: • Niewielkie gabaryty i waga pozwala na pracę w zagospodarowanych ogródkach a nawet  w garażach lub nowo powstających budynkach. • Wiercenie odbywa się z jednego miejsca – studni startowej. • Możliwość dowiercenia i zabudowy dodatkowego wymiennika w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc. • Ze względu na sposób rozmieszenia wymienników możliwe jest wykonanie instalacji  w bardzo ciasnej zabudowie, w której inne systemy nie mogą być zastosowane. • Możliwość realizacji odwiertów do głębokości umożliwiającej realizację robót bez projektu prac geologicznych.

Przykłady wykonanych realizacji z zabudowy dolnego źródła w technologii GRD do zasilania pomp ciepła: – Miejscowość: Radawa – dom jednorodzinny; Łączna długość kolektora: 270 mb, Moc cieplna instalacji:  11 600 W – Miejscowość: Janów Lubelski – Bank Spółdzielczy; Łączna długość kolektora: 1260 mb,; Moc cieplna instalacji:  54 386 W – Miejscowość: Stalowa Wola – inteligentny budynek biurowy IBS;  Łączna długość kolektora: 560 mb, Moc cieplna instalacji:  24 000 W. – Miejscowość: Brandwica – dom jednorodzinny; Łączna długość kolektora: 300 mb, Moc cieplna instalacji: 12 600 W – Miejscowość: Padew Narodowa – budynek biurowo-magazynowy;  Łączna długość kolektora: 400 mb, Moc cieplna instalacji: 15 200 W – Miejscowość: Jaworzno – dom jednorodzinny;  Łączna długość kolektora: 240 mb,; Moc cieplna instalacji: 9 600 W Równolegle jednym z głównych specjalizacji firmy Euro – Wiert  jest wykonywanie horyzontalnych przewiertów sterowanych HDD w systemie tradycyjnym JT oraz systemem skalnym AT z montażem wszelkiego typu rurociągów, tj. tłocznych, grawitacyjnych, elektro-technicznych. Maksymalna średnica wciąganej rury to 500 mm, długość przewiertu zależy od średnicy rury do 300 m. Ponadto Euro – Wiert wykonuje wiercenia: – Studni głębinowych  – Studni pod pompy ciepła  – Studni odwadniających  – Studni odgazowujących  – Otworów obserwacyjnych – piezometry  – Geologiczno inżynierskie.

Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych „EURO-WIERT” Sp. z o. o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Siarkopolowa 6 Tel/fax. (15) 822 57 70, e-mail: eurowiert@interia.plwww.eurowiert.eu

Euro – Wiert Sp. z o.o. w Tarnobrzegu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016, IX edycji  Konkursu Efektywna Firma 2016 oraz IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania  2016 i na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Euro – Wiert Sp. z o.o. w Tarnobrzegu od 10 stycznia 2017 r. jest członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu.