Gepardy Biznesu

ESTO Sp. z o.o. w Barlinku jest Gepardem Biznesu 2015

ESTO Sp. z o.o. w Barlinku zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 20,3 proc.

ESTO Sp. z o.o. w Barlinku wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 20,3 proc.  To oznacza, że ESTO Sp. z o.o. w Barlinku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe ESTO Sp. z o.o. w Barlinku
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 12322 14197 15,2
Zysk netto w tys. zł 74 108 45,9
Kapitał własny w tys. zł 911 908 -0,3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 60,8
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 20,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 0,8
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,4
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 0,7

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez ESTO Sp. z o.o. w Barlinku.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.