Gepardy Biznesu

Esensive sp. z o.o. w Krakowie jest Gepardem Biznesu 2015

Esensive sp. z o.o. w Krakowie  zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 326,7 proc.

Esensive sp. z o.o. w Krakowie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 326,7 proc.  To oznacza, że Esensive sp. z o.o. w Krakowie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Esensive sp. z o.o. w Krakowie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 1693 4631 173,5
Zysk netto w tys. zł 10 81 710,0
Kapitał własny w tys. zł 84 165 96,4
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 980,0
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 326,7
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 0,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1,7
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,3
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,2

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Esensive sp. z o.o. w Krakowie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.