Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy to Światowa Firma Worldwide Company 2018

Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy zdobyła tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018.

Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że  Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy w 2017 r. sprzedała produkty do 26 krajów, a ich wartość  wyniosła 0,8 mln zł.

To znaczy, że  Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy zasługuje na tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018 przyznany w VI  edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018  i może używać tytułu Światowa Firma  Worldwide Company 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy
Rok 2017
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 797
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 26

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k. w Bydgoszczy

Konkurs Światowa Firma Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018, jeżeli w 2017 r.  sprzedawała swoje towary na minimum trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu rocznie była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec roku.