Elektrometal Sp. z o.o. S.K. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

Elektrometal Sp. z o.o. S.K. w Jasienicy została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 180,5 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Znalazła się w rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na 3948. miejscu.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2020

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 18,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

Tak przedstawia się na swojej stronie internetowej.

Firma ELEKTROMETAL została założona w 1984 roku. Początkowo zakres naszej działalności ograniczał się do produkcji drobnych elementów metalowych przeznaczonych na rynek części zamiennych jak również elementów dodatkowego wyposażenia samochodów. Następnie działalność rozszerzona została o produkcję części i podzespołów dostarczanych bezpośrednio do producentów samochodów. Głównym odbiorcą naszych wyrobów w tym okresie była Fabryka Samochodów Małolitrażowych (później FIAT AUTO POLAND). Prowadzone wtedy działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych elementów przyniosły efekt w postaci uzyskania Certyfikatu Jakości Dostaw AQP w 1999 r. upoważniającego do dostarczania elementów bezpośrednio do produkcji bez dodatkowych systematycznych kontroli. Dalszy rozwój, jak również dbałość o zapewnienie właściwych warunków dla utrzymania niezawodności produkcji i właściwych warunków pracy dla załogi doprowadziły do utworzenia w 1995 roku Zakładu Nr 2 w Jaworzu k/Bielska-Białej przy ul. Słonecznej 333. Oddanie do użytku w/w Zakładu Nr 2 stworzyło możliwości rozszerzenia działalności na dostarczanie wyrobów do wielu innych firm branży motoryzacyjnej takich jak:

  *  FIAT (obecnie FCA),

   *  GM

    * FICOMIRRRORS Polska, Francja, Brazylia, Turcja, Indie, Hiszpania, Chiny

    * MAGNA

    * Amphenol

    * Estelsan

    * IMI International

    * Proseat

    * ITW Szwecja

    * Techniplast

    * MCI

   *  EDS Manufacturing

Działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości produkowanych wyrobów jak również do zapewnienia stabilności i niezawodności w całym procesie produkcyjnym firmy doprowadziły do wprowadzenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949(obecnie IATF 16949) pozytywnie zatwierdzonego przez zewnętrzne firmy audytujące.

W roku 2013 siedziba firmy przeniesiona została do nowego obiektu mieszczącego się w Jasienicy 1339 (koło Bielska-Białej). Obiekt ten w 2014 roku został rozbudowany.

Siedziba firmy w Jasienicy. Zdjęcie ze strony https://elektrometal.net

W ostatnich latach firma zmienia swój charakter i zakres usług świadczonych na rzecz klientów. Poza produkcja części według dokumentacji klienta zajmuję się również wsparciem klientów w zakresie rozwoju i projektowania produktów, wyszukiwaniu optymalnych dostawców, optymalizacji procesów logistycznych, znajomości rynku i potrzeb klientów (szczególnie w dobie niezwykłego rozwoju napędów hybrydowych i elektrycznych) pozwoliło to na opracowanie wielu rozwiązań, które oferujemy z powodzeniem klientom współtworząc ich produkty. Nasze innowacyjne produktowo i procesowo rozwiązania dotyczą metod wytwarzanie wtyczek i połączeń zapewniających wodoszczelność i niezawodność, metod nakładania depozytów cyny bez naruszenia topnika. Nasze innowacyjne rozwiązania znalazły zastosowanie w wielu projektach naszych klientów jak również są przedmiotem wielu naszych patentów.

Więcej informacji o firmie na stronach internetowych:

https://elektrometal.net

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm # prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #wielkibrylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #bigbusinessbrilliant #efektywnafirma #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.