Elbląska Spółdzielnia Niewidomych Elsin w Elblągu – Zakład Pracy Chronionej to Efektywna Firma 2020

Elbląska Spółdzielnia Niewidomych Elsin w Elblągu – Zakład Pracy Chronionej została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie danych finansowych.

Spółdzielnia działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 7,7 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

Spółdzielnia ma status zakładu pracy chronionej od lipca 1992 r. Obsługuje klientów w całym kraju.

Oferuje usługi ochrony mienia, wynajem pomieszczeń, maszyn i urządzeń, transport lądowy oraz szkolenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych

Posiada maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, wtryskarki, obrabiarki do metalu.

Produkuje artykuły szczotkarsko – pędzlarskie, wyroby z drewna, artykuły przemysłowe z metalu i tworzyw sztucznych

Jej główni klienci to zakłady przemysłowe, kopalnie, wojsko, szpitale, hurtownie i sklepy.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.elsin.zpchr.pl/

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.