Światowa Firma

Eksport branży hodowli skór futerkowych

W roku 2013 eksport branży hodowli skór futerkowych był  porównywalny z flagowymi produktami eksportowymi polskiego rolnictwa – jego relacja do całości eksportu świń żywych oraz wieprzowiny wynosiła 22%, a do eksportu produktów z drobiu 24%.

Eksport ten był także prawie trzykrotnie większy nizż wartość eksportu mięsa wieprzowego do Rosji, który w roku 2013 wyniósł nieco ponad 452 miliony złotych – czytamy w raporcie PWC „Raport na temat wpływu branży zwierząt futerkowych na gospodarkę Polski.”

– „Zwierzęta futerkowe są ważnym elementem całości polskiego eksportu rolnego. Wkład hodowców zwierząt futerkowych w gospodarkę wynosi łącznie niemal 1,3 mld zł, z czego wartość dodana wygenerowana bezpośrednio przez hodowców to około 570 mln zł. Pozostała wartość  to wynik  zakupów  w innych branżach i generowanych przez nie efektom, pośredniemu i indukowanemu”, mówi Szczepan Wójcik, Prezes Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia.

Z raportu PWC wynika, ze Polskie fermy przetwarzajaą w ramach prowadzonej działalności około 300–400 tys. ton ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii II i III. Stanowi to ponad 40% całkowitej masy UPPZ tych kategorii przetwarzanych w Polsce.

– „Według informacji GIW w 2013 roku przetworzono w sumie około 822 tys. ton UPPZ tych kategorii, a co za tym idzie 1/3 rynku ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego znalazła się w rękach hodowców i producentów zwierząt futerkowych”, dodaje Szczepan Wójcik, Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia.

W latach 2009-2013 branzża odnotowała ponad 8-krotny wzrost wartości sprzedaży, wynikający zarówno z dynamicznego przyrostu liczby sprzedawanych skór, jak i z osiąganych cen.

Źródło: Świat Rolnika