EHN S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

EHN S.A. w Studzienicach  została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 52,3 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 11,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

EHN S.A., której początki sięgają roku 1947, zajmuje się głównie budową, sprzedażą i wynajmem nieruchomości.  Od 2005 roku rozwinęła współpracę z takimi firmami jak Raben, DPD, EUROCASH, VALEO. Obecnie posiada łącznie 30 tys. mkw. pod dachami oraz wolne nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 20 ha.

EHN S.A zajmuje się także handlem i dystrybucją energii elektrycznej, która realizowana jest na podstawie uzyskanych przez spółkę koncesji.  EHN S.A. pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz produkuje energię elektryczną we własnej elektrowni fotowoltaicznej, która na chwilę obecną jest największą elektrownią dachową w Polsce (o mocy 476 kWp).

Zajmuje się też budownictwem obiektów komercyjnych. Ostatnio wybudowała na zlecenie zewnętrznego inwestora trzy fabryki o łącznej powierzchni ponad 9000 mkw.

EHN S.A w krótkim czasie jest w stanie wybudować obiekty magazynowo – produkcyjne  spełniające oczekiwania inwestora. Posiada w swoim majątku niezabudowane grunty, na których w najbliższym czasie mają zostać wybudowane nowe obiekty o takim właśnie charakterze, dopasowane do potrzeb przyszłych dzierżawców.  Wszystkie z ostatnio budowanych obiektów były wyposażone w dachowe elektrownie fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, co w znaczący sposób zmniejsza koszty ich eksploatacji.

Obecnie priorytetową sprawą dla spółki stało się utworzenie w Studzienicach koło Pszczyny Strefy Innowacyjnych Technologii (Więcej: http://www.ehnsa.eu/inwestycje/ ).  Dobra lokalizacja czyni ten teren atrakcyjnym inwestycyjnie, dlatego spółka planuje budowę hal o łącznej powierzchni 70 000 mkw.

Firma była wiele razy wyróżniana w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://www.ehnsa.eu

 

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm # prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #efektywnafirma #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.