EFFEKT Sp. z o.o. to nowoczesna firma edukacyjna

EFFEKT Sp. z o.o. to nowoczesna firma, która powstała z pasji i doświadczenia zawodowego ludzi, którzy ją tworzą: współwłaścicieli, pracowników, oraz osób i firm z nimi współpracujących. Jako właściciele EFFEKT Sp. z o.o. w Katowicach stawiamy na jakość, profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego klienta

Prowadzimy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego. W dotychczasowej działalności szkoleniowej przeszkoliliśmy wiele osób skierowanych m.in. z PUP, WUP, PCPR, Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Śląskiego, dla uczniów OHP, na zlecenie firm, szkolenia zamknięte oraz dla osób indywidualnych.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Dodatkowym atutem naszego ośrodka jest posiadanie wpisu do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Katowic, co daje nam możliwość wydawania zaświadczeń zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Zorganizowaliśmy wiele szkoleń mających na celu aktywizację osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie oraz chcących podnieść kwalifikacje zawodowe lub nabyć całkiem nowe, które pozwolą na zmianę zawodu.

Natomiast nasze szkolenia zamknięte cieszą się dużym zainteresowaniem, a klienci systematycznie do nas wracają, co jest dla nas dowodem na to, iż to jak szkolimy odzwierciedla się w ich pracy.

Od 12.07.2018 r., posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015 w zakresie: Doradztwo
i szkolenia. Usługi edukacyjne. Realizacja kształcenia osób dorosłych i młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych w teoretycznej i praktycznej formie oraz wspierających je zadań administracyjnych. Ubezpieczenia.

Otrzymanie Certyfikatu ISO odzwierciedla, iż wprowadzony przez nas system zarządzania jak i stosowane procedury są na najwyższym poziomie.

W dotychczasowej naszej działalności szkoliliśmy m.in. w zakresie kursów księgowych, księgowo – kadrowych, sprzedażowych, marketingowych, informatycznych, biznesowych,
z zakresu BHP, z kompetencji miękkich, dla kadry zarządzającej, administracji publicznej. Realizowaliśmy też wiele szkoleń z projektów unijnych.

Działalność naszej Firmy opiera się na zaangażowaniu i odpowiedzialności naszych pracowników co wypływa na atmosferę, współprace i wspólne zaufanie. Szkolenia organizowane przez nas są na najwyższym poziomie pod względem merytorycznym jak i praktycznym.

Zorganizowaliśmy w dotychczasowej naszej działalności łącznie ponad 650 szkoleń, przeszkoliliśmy ponad 2000 osób. Jednak nasze doświadczenie z branżą edukacyjną ciągnie się od 2006 roku. Nabyte doświadczenie oraz poznanie dogłębnie rynku usług edukacyjnych pozwoliło nam na otwarcie własnej działalności szkoleniowej w 2014 roku, a do chwili obecnej działamy i rozwijamy się  doskonaląc jakość oferowanych przez nas usług.

Od 2016 roku prężnie działamy również na rynku szkół dla dorosłych. Prowadzimy, aż 5 szkół:

– Szkoła Podstawowa dla Dorosłych EFFEKT w Katowicach

– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EFFEKT w Katowicach

– Policealna Szkoła Zawodowa EFFEKT w Katowicach

– Medyczna Szkoła Policealna dla Młodzieży EFFEKT w Katowicach

– Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych EFFEKT w Katowicach

Otwarcie szkół, pozwoliło nam w znaczymy stopniu zaistnieć na rynku w branży edukacyjnej, a poprzez swoje dotychczasowe działania nasza marka jaką jest EFFEKT Sp. z o.o. jest znacznie bardziej rozpoznawalna i ceniona jako rzetelna i wiarygodna.

Magdalena Marcelewicz, Prezes Zarządu EFFEKT Sp. z o.o. w Katowicach

 

EFFEKT Sp. z o.o. w Katowicach została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2018 i  XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, a to oznacza, że jest też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.