Efektywne Firmy 2019 Produkcji Leków

Spośród 56 456 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2019 uzyskało 65 firm producentów leków, bo stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniósł w nich minimum 5 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking efektywnych firm według stosunku zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył stosunek zysku netto do przychodów.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej efektywnych firm w Polsce ? Efektywne Firmy 2019.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też w uproszczony sposób ich wartość rynkową na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Statuetka Efektywna Firma 2019

Płatne są logo Efektywna Firma 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Efektywna Firma, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Efektywne Firmy 2019 Produkcji Leków
Lp. Nazwa firma Siedziba Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2016 i 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. zł
1 Polmex Pharma Biniecki & Malinowski sp.j. Warszawa 77 35393
2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biomex Sp. z o.o. Kraków 45 11591
3 Flavourtec Sp. z o.o. Gdańsk 43 78945
4 Technox Sp. z o.o. Wrocław 35 740
5 FAGRON Sp. z o.o. Kraków 35 163469
6 Laventi Group Sp. z o.o. S.K. Katowice 31 1782
7 SUPROBION Sp. z o.o. S.K. Mirków 28 18003
8 Celon Pharma S.A. Kiełpin 26 457191
9 Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. Kraków 26 262538
10 Zakład Konfekcjonowania Ziół Flos Elżbieta i Jan Głąb sp.j. Mokrsko 24 26141
11 Synoptis Pharma Sp. z o.o. Warszawa 23 152043
12 Symbiofarm Sp. z o.o. Nowa Wieś 21 68578
13 Herbapol Warszawa Sp. z o.o. Pruszków 21 120823
14 Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. Pabianice 21 1214713
15 Farmina Sp. z o.o. Kraków 21 97700
16 Emo-Farm Sp. z o.o. Ksawerów 20 68836
17 Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Skrót: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Polfa Warszawa S.A Warszawa 18 1321023
18 BIOFARM Sp. z o.o. Poznań 17 508770
19 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o. Lublin 17 88708
20 GALENUS Farmaceutyczno – Chemiczna Spółdzielnia Pracy Warszawa 17 21619
21 Medana Pharma S.A. Sieradz 16 362499
22 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Prolab Sp. z o.o. Paterek 15 13147
23 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne Coel sp.j. E.Z.M. Konstanty Kraków 15 4645
24 Alg Pharma Poland Sp. z o.o. S.K. Warszawa 14 4217
25 Nucmed Sp. z o.o. Warszawa 13 12790
26 US PHARMACIA Sp. z o.o. Wrocław 12 138534
27 Biotee Polska Sp. z o.o. Rzeczenica 12 60639
28 Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 11 151729
29 Sun-Farm Sp. z o.o. Łomianki 11 35881
30 Novazil Therapeutics Sp. z o.o. Kiełpin 10 10878
31 Zhermapol Sp. z o.o. Warszawa 9 21231
32 Zakład Chemiczno – Farmaceutyczny Farmapol Sp. z o.o. Poznań 9 13562
33 Ethifarm Sp. z o.o. S.K. Poznań 9 13271
34 FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 9 477736
35 TEVA Operations Poland Sp. z o.o. Warszawa 9 1806661
36 Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. Dywity 9 64029
37 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 9 346480
38 Mip Pharma Polska Sp. z o.o. Gdańsk 8 43495
39 ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. Warszawa 8 372920
40 Biowet Puławy Sp. z o.o. Puławy 8 51462
41 Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka 8 170963
42 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Ziołolek Sp. z o.o. Poznań 8 34666
43 POLFARMEX S.A. Kutno 8 404869
44 Stem Cells Spin S.A. Wrocław 8 3172
45 Amplicon Sp. z o.o. Wrocław 8 236
46 Chema – Elektromet Spółdzielnia Pracy Rzeszów 8 20236
47 Genexo Sp. z o.o. Warszawa 7 105073
48 Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM Bydgoszcz 7 36063
49 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe Ifotam Sp. z o.o. Łódź 7 12950
50 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Starogard Gdański 7 2165146
51 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Synteza Sp. z o.o. Poznań 7 29602
52 Sanofi – Aventis Sp. z o.o. Warszawa 7 1548626
53 Rococo Flavour Sp. z o.o. Praszka 6 532
54 ESPEFA Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Kraków 6 44028
55 Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. Mielec 6 65636
56 Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy Warszawa 6 64458
57 Pharmanta-Europe Sp. z o.o. Warszawa 5 1887
58 Krotex Pharm Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 5 11048
59 CURTIS HEALTH CAPS Sp. z o.o. Wysogotowo 5 65503
60 BIOMED Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. Warszawa 5 3164
61 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Ipochem Sp. z o.o. Warszawa 5 17454
62 VIS Sp. z o.o. Zakłady Chemiczno – Farmaceutyczne Bytom 5 3772
63 Nextpharm Sp. z o.o. Poznań 5 379
64 Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. Kraków 5 26643
65 Pharmill Sp. z o.o. Suchy Las 5 2453


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.