ECO RGS Sp. z o.o. Sp.k. za 2019 rok zdobyła tytuły Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania

ECO RGS Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

ECO RGS rozwija się bardzo dynamicznie – średnia dynamika przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 104 559,6 proc., co przyniosło jej tytuł Geparda Biznesu 2019. Firma zajęła 3. miejsce z ogólnopolskim rankingu Gepardy Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 osiągnął poziom 13,5 procent i to dało jej tytuł Efektywna Firma 2019,  a zarazem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa ECO RGS Sp. z o.o. Sp.k. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 17 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Działalność firmy ECO RGS związana jest z szeroko pojętym rynkiem ochrony środowiska m.in. zagospodarowaniem odpadów i remediacją środowiska. Oferuje kompleksowe rozwiązania dotyczące zaistniałego problemu środowiskowego, zapewniając pełen profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę a jej działania obejmują całą Polskę. Niezależnie od rodzaju zlecenia zapewnia fachowe doradztwo i pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań. Wykonuje badania gruntu i pomaga w wyborze odpowiedniego sposobu na usuwanie występujących zanieczyszczeń. Posiada własne miejsca odzysku odpadów (zanieczyszczony grunt) na płytach remediacyjnych.

Szczególny nacisk kładzie na odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych wobec klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych. Wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 9001:2015 i środowiskiem ISO 14001:2015 umożliwiają dobrą organizację pracy i zapewniają odpowiednią jakość usług.

Prowadzi także prace badawczo – rozwojowe zarówno we własnym zakresie jak i we współpracy z jednostkami naukowo – badawczymi. Obecnie realizuje 2 projekty dofinansowane ze środków Unijnych mające na celu opracowanie i wdrożenie nowych technologii o łącznej wartości ok. 7,3 mln zł.

Ponadto spółka znajduje się w grupie kapitałowej mogąc świadczyć usługi w zakresie rozbiórek, prac ziemnych oraz transportu odpadów niebezpiecznych.

Jej celem jest przyczynienie się do poprawy jakości środowiska gruntowego i efektywna gospodarka odpadami, co osiąga poprzez realizację projektów dla instytucji państwowych, jednostek samorządowych oraz podmiotów prywatnych.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://www.eco-rgs.pl

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.