E-MCOM – Mariusz Wrocławski we Włocławku to Efektywna Firma 2019

Firma E-MCOM – Mariusz Wrocławski we Włocławku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 na podstawie danych finansowych.

E-MCOM – Mariusz Wrocławski we Włocławku działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2017- 2018 r. osiągnął w jej przypadku poziom 24,1 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2019.

Firma E-MCOM powstała w 2014 r. Oferuje oprogramowanie oraz usługi z nim związane. Nabyte  doświadczenie pozwala na sprawniejsze funkcjonowanie. Zbiera je, by dążyć do maksymalnego zadowolenia klientów. Stara się pomagać, nawiązywać relacje oparte na zrozumieniu potrzeb.  Jako uzupełnienie oferty świadczy wiele usług elektrycznych. Wykonuje je z należytą starannością przy zachowaniu przyjętych norm i przepisów.

Więcej o firmie pod adresem: https://e-mcom.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.