Dzień Przedsiębiorcy 21 czerwca 2022

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca.

W poprzednich lat Adam Abramowicz, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, świętował Dzień Przedsiębiorcy na naszych kongresach.

Adam Abramowicz, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na XXII Kongresie Gospodarki Polskie 21 czerwca 2016 r.  w pierwszy Dzień Przedsiębiorcy

 

Adam Abramowicz, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 10 maja 2019 r.

Od lewej: Jerzy Krajewski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo Handlowej, dr Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo Handlowej ,Adam Abramowicz, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy ZPU JOŃCA Sp. z o.o. na VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki 10 maja 2019 r.