Efektywna FirmaGepardy BiznesuPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Dynamiczny rozwój Grupy Asseco za granicą i prawie 8 mld zł przychodów w 2016 roku

Grupa Asseco zakończyła 2016 rok z najwyższym w historii poziomem sprzedaży i rekordowym zyskiem operacyjnym. Przychody Grupy wyniosły ponad 7,9 mld zł, co stanowi wynik lepszy o 9% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk operacyjny zwiększył się o 3% i osiągnął poziom 769 mln zł. W 2016 roku Grupa intensywnie rozwijała działalność na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała aż 79% sprzedaży. Bardzo ważne dla rozwoju firmy przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły 6,4 mld zł, czyli 10% więcej niż w 2015 roku.


Grupa Asseco osiągnęła w 2016 roku rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży, które wyniosły niemal 8 mld zł oraz zysk operacyjny, który wzrósł o 3% do poziomu 769 mln zł. Intensywny rozwój Grupy wynika m.in. z udanych inwestycji zagranicznych, silnie zdywersyfikowanego portfela klientów oraz ciągłego rozwijania własnych produktów i usług.

Największy wpływ na wyniki Grupy w 2016 roku miał dynamiczny wzrost biznesu na rynkach zagranicznych. Udział spółek zagranicznych w całościowych przychodach Grupy zwiększył się do 79% (6,3 mld zł). Oznacza to wzrost o 804 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Zagraniczne spółki wypracowały także 511 mln zł zysku operacyjnego, to jest o 44 mln zł więcej niż w 2015 roku.

Kluczową rolę w wynikach Asseco odgrywa sprzedaż oprogramowania własnego. Przychody z tego tytułu osiągnęły 6,4 mld zł, czyli o 10% więcej niż rok wcześniej i stanowią ponad 80% sprzedaży ogółem. Przychody Grupy są dobrze zdywersyfikowane zarówno geograficznie jak i sektorowo. Największe udziały w sprzedaży mają sektor przedsiębiorstw, na który przypada 39% przychodów Grupy oraz bankowość i finanse – 39%, a na sektor administracji publicznej przypada 22% sprzedaży. Portfel zamówień Grupy na poziomie przychodów jest wyższy o 10% rok do roku i wynosi 5,5 mld zł.

To był udany rok dla Grupy Asseco. Działamy obecnie w niespotykanej dotąd skali dla polskich firm informatycznych. Wypracowaliśmy rekordowo wysokie przychody, które osiągnęły poziom niemal 8 mld zł, a także zysk operacyjny, na poziomie 769 mln zł. Zatrudniamy ok. 22 tys. osób w ponad 50 krajach na całym świecie. To właśnie z rynków zagranicznych pochodzi dziś 79% proc. naszych przychodów – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. W 2016 roku zrealizowaliśmy plan związany z reorganizacją struktury Grupy w Polsce. Ponadto, kontynuowaliśmy rozwój Grupy poprzez akwizycje nowych podmiotów, a także zwiększaliśmy udziały w naszych spółkach zależnych. W minionych 12 miesiącach konsekwentnie rozwijaliśmy międzynarodowe centra kompetencji, m.in. w obszarze ERP, płatności oraz ubezpieczeń. Zamierzamy te działania kontynuować także w 2017 roku – dodał.

 

Asseco Poland konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i w tym roku Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy na tak samo wysokim poziomie, jak było to w 2015 roku.

Wzrost wyników finansowych Grupy oraz kontynuacja dobrych perspektyw rozwoju pozwoliły nam na ponowne zarekomendowanie wypłaty wysokiej dywidendy i przeznaczenie w tym roku na ten cel 250 mln zł. Asseco od lat konsekwentnie dzieli się swoimi osiągnięciami z akcjonariuszami i na wypłatę dywidend przeznaczyło dotychczas ponad 1,4 mld zł – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Zarekomendowana przez Zarząd Spółki kwota dywidendy stanowi równowartość 3,01 zł na jedną akcję Asseco Poland i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 5,6% (licząc na koniec 2016 roku).

Asseco Poland S.A. w Rzeszowie  została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 , IX edycji  Konkursu Efektywna Firma 2016,  IX edycji Konkursu Potęgi Biznesu 2016  i VII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2016 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.