Efektywna FirmaGepardy Biznesu

Dynamicznie zwiększaliśmy zagraniczną sprzedaż

Trwałą przewagę konkurencyjną mam dzięki innowacyjnej technologii sieciowania radiacyjnego do produkcji wyrobów termokurczliwych. Jako jedyna firma w Polsce i jedna z trzech w Europie na skalę przemysłową wykorzystujemy dwa akceleratory elektronowe, mówi Andrzej Sielski, prezes RADPOL SA w Człuchowie.


Andrzej Sielski, Prezes Zarządu RADPOL SA w Człuchowie
RADPOL SA jest liderem na rynku wyrobów termokurczliwych. Nasze produkty mają zastosowanie przede wszystkim w energetyce, AGD, telekomunikacji, branży ciepłowniczej i motoryzacyjnej. Trwałą przewagę konkurencyjną tworzymy w oparciu o wykorzystanie innowacyjnej technologii sieciowania radiacyjnego do produkcji wyrobów termokurczliwych. Jako jedyna firma w Polsce i jedna z trzech w Europie na skalę przemysłową wykorzystujemy obecnie dwa akceleratory elektronowe, które pozwalają nam na stosowanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań.

Image
Dynamicznie rozwijamy prowadzoną przez RADPOL działalność operacyjną, dzięki czemu udało nam się zbudować silną  pozycję rynkową. Na bardzo dobre rezultaty jakie udało nam się wypracować w ciągu ostatnich kilku lat wpływ miała dywersyfikacja odbiorców oraz rynków zbytu. Dynamicznie zwiększaliśmy zagraniczną sprzedaż wysokomarżowych produktów. RADPOL rozwija się zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia. W ciągu ostatnich lat udało nam się zrealizować akwizycje Spółek, które swoim profilem biznesowym doskonale pasują do tworzonej przez RADPOL Grupy Kapitałowej, a występujące synergie już teraz pozwalają na osiąganie dodatkowych korzyści.Marka RADPOL S.A. to nie tylko nazwa, ale również wyznacznik jakości, rzetelności i innowacyjności. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży dostarczamy klientom najnowocześniejsze rozwiązania na rynku, a dzięki tworzeniu unikalnej oferty systemów infrastrukturalnych w oparciu o produkty RADPOL oraz spółek zależnych stajemy się kompleksowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań.


RADPOL S.A. w Człuchowie została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie Efektywna Firma 2011.