DUON rozpoczyna rok 2021. Cel: aktywny udział w dekarbonizacji przedsiębiorstw

W samym styczniu 2021 r. DUON, dostawca gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG), odebrał z terminala LNG w Świnoujściu ponad 25% więcej LNG niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Na takie paliwo decyduje się coraz więcej firm zarówno polskich, jak i zagranicznych. Firma zaznacza, że rok 2021 rozpoczęła pracowicie oraz zdradza swoje ambicje i plany na kolejne dwanaście miesięcy.

Cel: uświadamiać innych i rozbudować działalność

Według raportu GUS w 2019 roku zużycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło 68,3 mln ton. Pomimo, że jest to o 8% mniej niż w roku 2018 to transformacja energetyczna wciąż jest sporym wyzwaniem. DUON chce mieć duży udział nie tylko w edukowaniu przedsiębiorców w temacie dekarbonizacji przemysłu, ale także aktywnie działać w tym zakresie. – Dzięki zeszłorocznym realizacjom i podpisanym umowom, nasi klienci w 2021 roku mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 o prawie 50 tys. ton. Jest to właściwy krok, który musi obecnie zrobić wiele polskich przedsiębiorstw. Dlatego też jednym z celów, który postawiliśmy sobie na nadchodzące miesiące, jest edukacja firm w temacie transformacji węglowej, ale także realna pomoc w działaniu np. przejście na gaz w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa – mówi Krzysztof Kowalski, Prezes Zarządu w DUON.

Krzysztof Kowalski, Prezes Zarządu w DUON

Pierwszą z możliwości ograniczenia emisji szkodliwych substancji jest wybranie floty zasilanej LNG.  Jest to oszczędność dla przedsiębiorcy, gdyż gaz w stanie ciekłym jest dużo tańszy niż oleje napędowe. Ponadto niesie pozytywny wpływ na środowisko – redukuje ślad węglowy w sektorze transportowym. Głośno się również mówi o planach rządu związanych ze zniesieniem w Polsce opłat drogowych dla pojazdów niskoemisyjnych (na wzór niemiecki).

Drugim rozwiązaniem jest kogeneracja, która podczas spalania gazu lub biogazu, wytwarza energię elektryczną i ciepło w jednym procesie technologicznym. Jej największym plusem jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych (m. in. dwutlenku węgla, tlenków siarki oraz azotu). Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w procesie kogeneracji jest tańsza, dzięki licznym systemom wsparcia, uniknięciu kosztów zakupu energii elektrycznej z sieci oraz braku konieczności uiszczania tzw. opłaty mocowej.

Kolejną możliwością jest po prostu zamiana starego źródła zasilania zakładu (np. opartego o węgiel lub olej opałowy), na gazowe. W wyniku zaostrzania się legislacji związanej z ograniczeniem emisji oraz wzrostu kosztów zakupu praw do emisji CO2 coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na likwidację starego źródła zasilania zakładu o modernizację na nowoczesne źródła gazowe.

Wewnętrzne doskonalenie

DUON aktywnie przyczynia się do dbania o środowisko, a niskoemisyjność jest na stałe wpisana w politykę firmy. Na początku roku spółka transportowa została w wyposażona w 10 nowych ciągników zasilanych gazem LNG. Pojazdy zostały specjalnie dostosowane do potrzeb i specyfiki branży. W planach jest także wybudowanie stacji tankowania dla floty. Korzystając z tego rozwiązania przedsiębiorstwo chce dawać przykład innym, w jaki sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego w sektorze transportowym.

Część floty samochodowej DUON

Dodatkowo tym roku firma zmienia adres głównej siedziby. Ponadto, spółka ciągle stawia na rozwój swoich pracowników w zakresie nabywania kompetencji, ale także umiejętności miękkich. Dodatkowo zapowiada rozbudowę zespołu w najbliższym czasie.

Cele na rok 2021 są ambitne, lecz osiągalne. DUON chce brać czynny udział w transformacji energetycznej kraju. Zarówno w zakresie edukacji, jak i realizacji działań prowadzących do transformacji.

 —

O DUON

DUON Dystrybucja sp. z o. o. specjalizuje się w dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG – Liquefied Natural Gas). Aktualnie posiada ponad 700 kilometrów własnych gazociągów. Składa się na to 12 lokalizacji sieciowych, przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz opartych o LNG. DUON Dystrybucja sp. z o.o. posiada 20 stacji regazyfikacji, które zasilają w większości klientów instytucjonalnych, ale także stanowią źródło gazu dla indywidualnych klientów, tworząc tzw. „sieć wyspową”. Do infrastruktury przyłączonych jest ponad 8 500 odbiorców. Firma oferuje również kompleksowe rozwiązania energetyczne dla przedsiębiorstw na bazie ekologicznych paliw. DUON pozyskuje gaz ziemny zarówno z krajowych, jak i zagranicznych, sprawdzonych źródeł.

Duon Dystrybucja Sp. z o.o. w Wysogotowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 20,7 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 7 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 340,5 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #JerzyKrajewski