Wyróżnieni

DREWMAX Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2022

DREWMAX Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 72,4 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 14,7 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Rozpoczęła działalność w 1993 od hurtowego handlu drewnem stąd nazwa: DREWMAX. Równolegle prowadziła handel dodatkami do produkcji pasz dla zwierząt. Zdobyta wiedza, doświadczenie i liczne kontakty w branży produkcji pasz skłoniły właścicieli do zainwestowania w wytwórnię pasz. Uboga oferta polskich producentów, a także niedostępność rynku zagranicznego zmusiła  właścicieli do opracowania własnej konstrukcji elektronicznej wagi porcjującej. Tak w 1996 roku powstała pierwsza, prosta waga brutto z dozownikiem grawitacyjnym. Stopniowo była ona udoskonalana i z czasem uzyskano tak dobre parametry w zakresie precyzji, wydajności i ergonomii obsługi, iż zdecydowano się na uruchomienie jednostkowej produkcji. Konstrukcje unowocześniano i dostosowywano do nowych rodzajów produktów.

Wzrastało zatrudnienie, aktualnie liczba zatrudnionych osób wynosi ponad 150, ponadto firma na bieżąco inwestuje w park maszynowy oraz w nowoczesne narzędzia do projektowania.

W 2001 roku firma kupiła teren przemysłowy przy ulicy Strzeleckiej 5, na którym jest jej siedziba do dzisiaj. Nieruchomość o powierzchni 45.000 mkw w tym powierzchnia hal produkcyjnych o powierzchni 2.500 mkw zabezpiecza możliwość dalszego, znacznego rozwoju.

Produkowane maszyny są nieustannie ulepszane, a oferta firmy poszerza się z roku na rok. Drewmax w swojej ofercie posiada ponad 100 maszyn i urządzeń przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu – od chemicznego przez spożywczy do rolnego.

Polska myśl inżynierska i solidność wykonania pozwalają uzyskać to, na czym firmie najbardziej zależy: zadowolenie klientów.

Główne urządzenia produkowane przez firmę Drewmax:

 • Linie ważąco pakujące do worków otwartych z dozownikiem taśmowym,
 • Linie ważąco pakujące do worków otwartych z dozownikiem ślimakowym,
 • Linie ważąco pakujące do opakowań sztywnych – wiadra,
 • Inne urządzenia ważąco pakujące (automatyczna linia ważąco pakująca do worków z płaskiej foli,
 • Wagopakowarki do worków otwartych (stanowiska napełniania worków Big-Bag),
 • Paletyzacja (paletyzatory, paletyzacja przy użyciu robotów, kapturownice – stretch hood),
 • Wagi systemowe (wagi zbiornikowe, wagi stożkowe, wagi przesypowe, wagi przesypowe, wagi ślimakowe, wagi przejezdne),
 • Próbniki (próbnik kubełkowy, próbnik rurowy, próbnik ślimakowy, próbnik podredlerowy),
 • Zbiorniki technologiczne (panelowe, skręcane, spawane)
 • Linie technologiczne (stacje mikrodozowania, automatyka przemysłowa),
 • Systemy magazynowania,
 • Inne wybrane (zasuwy, przenośniki, rozdzielacze, redlery typ. „U”, stacje rozładunku worków Big-Bag, kraty dozujące, linie zamykania worka).

Bogaty park maszynowy gwarantuje precyzje wykonania detali, podzespołów swoich urządzeń.

Zdjęcie ze strony https://drewmax.net.pl

Drewmax dysponuje m.in. maszynami: wykrawarka wodna Omax, dziurkarka do blach Boschert, prasa krawędziowa LVD, Gilotyna LVD, walcarki do blach i wiele innych.

Dokłada wszelkich starań, aby jakość wykonywanych prac serwisowych była na najwyższym poziomie, a materiały użyte do napraw były zawsze najwyższej jakości.

Posiada dobrze zaopatrzony własny magazyn części zamiennych, przez co ma możliwość wysyłki nowych części zakupowych w ciągu jednej doby.

Więcej o firmie na stronie internetowej https://drewmax.net.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.