DREW-BUD Grzegorz Cupek w Węgierskiej Górce to Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Firma DREW-BUD Grzegorz Cupek w Węgierskiej Górce została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych.

DREW-BUD rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 10,3 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w latach 2017 i 2018 r. osiągnął poziom 11,8 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2019, Efektywna Firma 2019 i Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Firma DREW-BUD powstała w 2006 roku jako przedsiębiorstwo budowlano-montażowe. Przez ten okres funkcjonowania, zdobyła duże doświadczenie oraz praktykę w budownictwie drewnianym. Rosnące zapotrzebowanie na drewno profilowane i konstrukcyjne oraz na materiały budowlane, sprawiło, że od 2014 roku firma zajęła się importem i handlem drewna.

DREW-BUD jest multibrandowym importerem drewna profilowanego i konstrukcyjnego z największych europejskich fabryk między innymi z Niemiec, Szwecji i Estonii, do wymienionych fabryk trafia drewno z lasów skandynawskich i syberyjskich.

Obecnie główną działalnością firmy jest obsługa hurtowa i detaliczna firm budowlano-drzewnych, producentów domów z drewna, stolarzy, tartaków, przedsiębiorstw budowlanych, cieśli, dekarzy, montażystów oraz klientów indywidualnych. DREW-BUD obsługujemy klientów na terenie całego kraju oraz za granicą.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.drewnopartner.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.