Aktualności

Dolnośląskie ma szansę na podium w eksporcie

Według danych Izby Celnej w Warszawie, w 2014 r. wartość eksportu Dolnośląskiego wyniosła 16,6 mld EUR. Ten wynik plasuje region na 4. miejscu wśród wszystkich polskich województw. Eksperci ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu (PRE) są jednak przekonani, że w eksporcie Dolny Śląsk ma szansę na podium.

Według ekspertów PRE dla uwolnienia potencjału województwa dolnośląskiego kluczowe będą inwestycje w innowacje, wypracowanie nowych specjalizacji oraz dywersyfikacja rynków zbytu. W tym ostatnim zakresie firmom z regionu nie brak ambicji. Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas konferencji PRE pokazały, że lokalny biznes chce rozwijać relacje z partnerami w Europie Zachodniej, ale interesuje się także odległymi kierunkami, takimi jak Ameryka Północna i Daleki Wschód.

Innowacyjna przyszłość eksportu

Eksport województwa dolnośląskiego, tak samo zresztą jak jego cała gospodarka, w ostatnich latach intensywnie się przeobraża. – Jesteśmy świadkami transformacji regionu, który do niedawna kojarzył się głownie z przemysłem i bazował na eksporcie surowców. Bazując na informacjach od przedsiębiorców, ale też na obserwacjach finansowanych przez bank projektów rozwojowych, mogę stwierdzić, że region jest w procesie przestawiania się na nowe tory. Województwo coraz mocniej rozwija się w kierunku usług, nowoczesnych technologii i wyspecjalizowanej produkcji, np. elektroniki, AGD czy sektora automotive – podkreśla Paweł Dajewski, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK we Wrocławiu i ekspert PRE.

Paweł Dajewski zaznacza, że czynnikiem, który w najbliższych latach zadecyduje o międzynarodowym znaczeniu Dolnośląskiego będzie nowoczesność działających tu firm. Jej poziom już teraz jest wysoki – jak podaje PARP, Dolny Śląsk ma jeden z najwyższych wskaźników innowacyjności wśród polskich regionów (3. pozycja).

Przekierowanie kolejnych firm w stronę nowoczesnych rozwiązań, technologii i produkcji to główne zadanie dla Dolnego Śląska na nadchodzące lata. Właśnie taki cel zakłada też Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020, w której określono tzw. inteligentne specjalizacje regionu o największym potencjale rozwojowym. Są to: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Dotacje pomogą

Eksperci PRE zwracają uwagę, że zainteresowanie innowacjami a także samą działalnością eksportową powinna zwiększyć dostępność funduszy unijnych. Po pomoc w rozwijaniu innowacyjności przedsiębiorcy mogą sięgać do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Z kolei w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego przewidziano m.in. fundusze na wsparcie firm w tworzeniu planów rozwoju eksportu (Dz. 1.4 Ab) oraz promocję dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu (Dz. 1.4 D).

Dolnośląskie firmy patrzą na Zachód i jeszcze dalej

Podczas konferencji Programu Rozwoju Eksportu we Wrocławiu lokalni przedstawiciele biznesu zostali zaproszeni do ankiety dotyczącej ich planów eksportowych. Zapytani o rynki, które uważają za najbardziej perspektywiczne i interesujące, dolnośląscy przedsiębiorcy najczęściej wskazywali na kierunki zachodnie. Na rynki Europy Zachodniej chciałby ze swoimi towarami wejść ponad połowa firm (59,3% wskazań w ankiecie), w dalszym kręgu zainteresowań są też kraje Europy Środkowej (22,2%).
Dolnośląskim firmom Zachód jest bliski ze względu na położenie geograficzne, ale też ze względu na dobre relacje i dotychczasowe doświadczenia. Niestety, na rynku Europy Zachodniej jest coraz ciaśniej. Konkurencja na Starym Kontynencie jest coraz bardziej zacięta, a rynek w wielu sektorach jest już przesycony. Dlatego dolnośląskim przedsiębiorcom polecałbym spojrzeć dalej, nawet poza europejski horyzont – sugeruje Paweł Dajewski.

Wyniki ankiety przeprowadzonej podczas spotkania PRE pokazują, że firmy już teraz dostrzegają potencjał dalekich rynków. – Poza Europą chciałoby się pojawić aż 81,8% zapytanych firm. Coraz więcej z nich rozumie, że z dobrym produktem oraz pomocą doświadczonych partnerów można zawojować nawet najdalsze zakątki świata – dodaje Dajewski. Dolnośląscy eksporterzy wskazali, że poza Europą najchętniej zagościliby na rynkach Ameryki Północnej (34,1% wskazań) oraz Dalekiego Wschodu (20,5%). 16% firm myśli też o kierunku bliskowschodnim, nieco mniej (9,1%) o afrykańskim.

——

Program Rozwoju Eksportu (PRE) to projekt skierowany do firm, które chcą rozpocząć działalność poza Polską lub które za granicą są już obecne, ale mają dalsze ambicje rozwoju działalności za obcych rynkach.

Inicjatorem PRE jest Bank Zachodni WBK, zaś Partnerami Merytorycznymi Bisnode, Google, Crido Taxand, KPMG i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Na projekt składają się m.in. konferencje, seminaria, śniadania biznesowe oraz wirtualne i stacjonarne misje handlowe. Podczas tych wydarzeń Partnerzy dzielą się z przedsiębiorcami merytoryczną wiedzą i doświadczeniem. Prezentują konkretne, praktyczne narzędzia i rozwiązania z zakresu finansowania handlu zagranicznego, ubezpieczeń, analizy potencjalnych rynków ekspansji, weryfikacji partnerów biznesowych czy możliwości wykorzystania dotacji. Poruszane zagadnienia są systematycznie konsultowane z przedsiębiorcami i dzięki temu dopasowane do ich zainteresowań.

W pierwszych dwóch edycjach PRE w 2015 r. udział wzięło ponad 1000 przedstawicieli polskich firm. Za pomysł i realizację projektu Bank Zachodni WBK został wyróżniony INNOWATOREM WPROST 2015 oraz nagrodą LUMINATUS 2016 Bloomberg Businessweek Polska dla najbardziej innowacyjnych projektów na polskim rynku.