Wyróżnieni

CynkoMet Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2022

CynkoMet Sp. z o.o. w Czarnej Białostockie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 88,1 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Jego usługi obejmują przede wszystkim cynkowanie konstrukcji stalowych, a także produkcję i sprzedaż maszyn rolniczych. Ponadto oferuje usługi w zakresie obróbki skrawaniem, spawania konstrukcji stalowych, malowania, śrutowania oraz usług koparko-ładowarką.

Przyczepa „Marchewka” została wyprodukowana przez CynkoMet w odpowiedzi na zapotrzebowanie dużych gospodarstw ogrodniczych. Maszyna umożliwia szybki odbiór warzyw z kombajnu i jest przy tym wyposażona w nowatorskie rozwiązania, redukujące ryzyko uszkodzenia plonów. Zdjęcie ze strony https://cynkomet.pl.

CynkoMet sp. z o.o. została zarejestrowana w 2003 roku, ale jej tradycja produkcji maszyn rolniczych sięga 1956 roku. Jej specjalnością jest cynkowanie ogniowe. Wieloletnie doświadczenie i perfekcyjna technika czynią z nie liderów branży w regionie.

CynkoMet posiada dwie cynkownie ogniowe zlokalizowane w Czarnej Białostockiej i w Wyszkowie. Podstawą bezpiecznej działalności cynkowni w zakresie ochrony środowiska są pozwolenia zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Podlaskiego. Pozwolenia te nakładają szereg restrykcyjnych wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz Dyrektyw Unii Europejskiej. Oba zakłady są obligatoryjnie i systematycznie kontrolowane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Białymstoku i Ostrołęce. Przeprowadzane kontrolne pomiary emisji do środowiska przez w/w instytucje oraz przez akredytowane firmy dowodzą, iż jej nowoczesne zakłady nie są uciążliwe dla środowiska naturalnego. Układy wentylacji powietrza są wyposażone w szczelne układy filtracji zanieczyszczeń do atmosfery, które są pod ścisłym techniczny nadzorem służb do utrzymania ruchu w obu oddziałach. Ponadto obie cynkownie są instalacjami bezściekowymi.

Jako nieliczny zakład produkcyjny w Polsce do procesów technologicznych i energetycznych CynkoMet wykorzystuje w Czarnej Białostockiej gaz LNG. Do tego celu została specjalnie wybudowana nowoczesna staja odparowywania skroplonego metanu LNG. Jest to nowość na rynku energetycznym. Gaz LNG jest paliwem bardzo ekologicznym, bezpiecznym i bezkonkurencyjne w aspekcie ochrony środowiska . Jest paliwem wyjątkowo czystym, nie ma właściwości toksycznych i korozyjnych. Gaz płynny LNG to paliwo mocno wspierane przez Komisję Europejską. W pakiecie „Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych”, Bruksela przyznaje, że LNG jest paliwem ekologicznym i perspektywicznym.

CynkoMet w liczbach:

11,74 ha powierzchni gruntów

35 300 mkw powierzchni  budynków

65 lat doświadczenia

320 zatrudnionych osób

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://cynkomet.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski