Cyfrowa przyszłość Europy – zrównoważona gospodarka dzięki rewolucji w przemyśle

Konfederacja Lewiatan zaprasza na konferencję online „Cyfrowa przyszłość Europy – zrównoważona gospodarka dzięki rewolucji w przemyśle” 30 marca 2021 r. (wtorek), godz.: 10:00-14:00. Udział bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.

Konferencja organizowana jest w ramach inicjatyw EU Industry Days oraz EU Industry Week. Wydarzenie poświęcone będzie rewolucji cyfrowej jaka zachodzi w przemyśle i kształtuje tym samym cyfrową przyszłość Europy. Jak cyfryzacja może wspierać wdrażanie strategii Zielonego Ładu i wpływać na konkurencyjność europejskiego przemysłu?

W konferencji udział wezmą m.in.:
• Valentina SUPERTI, dyrektorka ds. zasobów, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Komisja Europejska
• Marek NIEDUŻAK, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
• Małgorzata SZCZEPAŃSKA, dyrektorka Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
• Joanna SMOLIŃSKA, ekspertka ds. Transformacji Cyfrowej w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT), Komisja Europejska
• Michael HEISS, główny doradca ds. przedsiębiorstw cyfrowych, Siemens Austria
• Siegfried RUSSWURM, prezydent Federacji Przemysłu Niemieckiego, BDI
• Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

W programie m.in.:
• Środowisko biznesowe na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki przy wsparciu cyfryzacji
• Dysponując 42 robotami na 10 000 pracowników, Polska plasuje się daleko za resztą świata (99 robotów na 10 000 pracowników) i Europy (114 robotów na 10 000 pracowników) i ma jeszcze wiele do nadrobienia, zważywszy na średni poziom cyfryzacji w sektorze MŚP na poziomie 1,9 (w skali od 1 do 4). Produkcja nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Jeśli cyfryzacja nie stanie się powszechna, może to mieć negatywny wpływ na naszą konkurencyjność i udział w tworzeniu PKB
• Jak stworzyć środowisko biznesowe, które zachęci firmy do korzystania z nowoczesnych technologii, big data, rozwiązań chmurowych i podejścia opartego na AI?
• Jakie mechanizmy powinny wspierać cyfrową transformację firm?
• Nowe cyfrowe modele biznesowe dla sektora MŚP
• Najlepsze praktyki i wzorce, które powinny stanowić przykład i inspirację dla polskiego przemysłu.
• Jakie korzyści motywują firmy do wprowadzania rozwiązań cyfrowych?
• Jak rosnący poziom cyfryzacji wpływa na zrównoważony rozwój i wspiera cele klimatyczne?
„EU Industry Days” oraz „EU Industry Week” to szereg wspieranych przez Komisję Europejską i organizowanych przez partnerów z całej Europy wydarzeń poświęconych transformacji przemysłu – jej cyfrowej przyszłości, neutralności klimatycznej oraz globalnej konkurencyjności. Konferencja „Cyfrowa przyszłość Europy – zrównoważona gospodarka dzięki rewolucji w przemyśle” to jeden z ośmiu polskich projektów, który uzyskał patronat KE.

#EUIndustryDays #EUIndustryWeek #Cyfryzacjagospodarki #KomisjaEuropejska

Szczegóły organizacyjne
• Potwierdzeniem udanej rejestacji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
• Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
• Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie e-mail wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
• Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
• Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
• W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
• Uczestnicy otrzymają wszystkie materiały merytoryczne po webinarium.
Osoba kontaktowa:
Grażyna Mazurek
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. +48 22 55 99 940