AktualnościGepardy BiznesuInstytutPolskie Brylanty

CVC Advisers (Polska) Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2020

CVC Advisers (Polska) Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 i XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 213,5 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 11,9 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Jest spółką zależną wielkiej amerykańskiej grupy finansowej CVC, założonej w 1981 r, działającej w obu Amerykach, Azji i Europie.

Grupa jest jednym ze światowych liderem w dziedzinie private equity i kredytów, zarządzając aktywami o wartości 114,8 mld USD. Jest w większości własnością jej pracowników i jest kierowany przez partnerów zarządzających.

Platforma private equity CVC zarządza aktywami o wartości 86,6 mld USD. Jej zdolność do wykorzystania pełnego zakresu swoich globalnych zasobów w każdej sytuacji daje jej przewagę konkurencyjną podczas pozyskiwania nowych możliwości inwestycyjnych.

Ma globalną siecią 24 biur lokalnych: 16 w Europie i obu Amerykach oraz 8 w regionie Azji i Pacyfiku. Jedno z biur w Warszawie prowadzi CVC Advisers (Polska) Sp. z o.o.

35 partnerów zarządzających CVC ma średni staż pracy w CVC wynoszący 15 lat. Ten doświadczony i stabilny zespół ma na celu generowanie atrakcyjnych, skorygowanych o ryzyko zwrotów z inwestycji w wielu cyklach gospodarczych, branżowych i rynkowych.

Od początku CVC wypracowało silny etos partnerstwa, zbudowany na konsensusie i wzajemnym szacunku. Ta kultura partnerstwa, w połączeniu z szerokim modelem własności pracowniczej, odpowiada za długą przeciętną kadencję profesjonalistów CVC.

CVC zarządza funduszami ponad 300 inwestorów z całego świata, którzy ufają CVC, aby rozwijać i chronić swój kapitał. Wielu z tych inwestorów to plany emerytalne, które zainwestowały w CVC od wczesnych lat 90. i ufają, że CVC jest w stanie pomóc im w dostarczaniu emerytur beneficjentom, w tym nauczycielom, policjantom, pielęgniarkom i strażakom.

W lutym 2017 r. „Financial Times” poinformował, że fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners kupił od funduszu Mid Europa Partners sieć sklepów convenience Żabka Polska za nieco ponad 1 mld euro. W aktywach CVC Advisers (Polska) Sp. z o.o. nie widać tak wielkich pieniędzy, z czego wynika, że właścicielami Żabka Polska Sp. z o.o. są inne podmioty z grupy CVC.  

Spółka Żabka Polska zarządza siecią 8 tysięcy sklepów convenience pod szyldem Żabka, które działają na zasadzie franczyzy.

„Fundusze powiązane z CVC, właścicielem m.in. sieci sklepów Żabka, złożyły ofertę przejęcia spółki Stock Spirits. Notowany na giełdzie w Londynie producent takich wódek jak Żołądkowa de Luxe czy Stock Prestige zaakceptował propozycję”, poinformował Bankier.pl 12 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji o firmie pod adresem https://www.cvc.com

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy  #gepardbiznesu #businessgepard  #prestiżowytytuł #wyróżnieniadlafirm #wyróżnijsię #zdobyćszacunek #zwiększwiarygodnoś #ModernBusinessClub #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W sierpniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 96 364 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.