Coach & More Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2020

Coach & More Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 221,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 23,9  proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Specjalizuje się w programach rozwojowych z zakresu KOMUNIKACJI, ZARZĄDZANIA ORAZ COACHINGU, to partner menedżerów, przedsiębiorców we wdrażaniu PROCESÓW CONTROLLINGOWYCH i ZARZĄDZANIU ZMIANĄ oraz TRANSFORMACJĄ  w organizacjach.

Misją firmy jest wspieranie liderów w budowaniu zaangażowania zespołów, przez odkrywanie i wzmacnianie indywidualnych talentów.

Pracuje z klientem biznesowym, indywidualnym oraz z oświatą. Projektuje działania rozwojowe szyte na miarę potrzeb klienta.

Działania Coach and More to dwa filary, pierwszy to warsztaty, dzięki którym uczestnicy nabywają nowe kompetencje, drugi to programy, podczas których uczestnicy doświadczają, poszerzają swoją perspektywę.

Działalność Coach and More Sp z o.o. to 4 główne filary:

1 filar Coach and More 

COACHING INDYWIDUALNY: rozwój osobisty w biznesie, praca z samooceną.

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/coaching-indywidualny

COACHING KARIERY: określenie ścieżki kariery zawodowej.

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/coaching-grupowy-kariery

COACHING ZESPOŁOWY: usprawnianie pracy zespołu, podnoszenie efektywności zespołu, rozwiązywanie konfliktów.

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/coaching-zespolowy

Licencja LockLuck https://czaplaandmore.pl/warsztaty/licencja-procesu-lockluck

2 filar  Menedżer and More

Menedżer and More to akademia dla menedżerów oraz osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności menedżerskie.

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/menedzer-and-more

3 filar Biznes and More

Biznes and More to filar dedykowany firmom w postaci programów rozwojowych szytych na miarę potrzeb pracowników.

Budowanie zespołów w oparciu o mocne strony

W trakcie projektu uczestnik zyskuje informację o swoich mocnych stronach, naturalnych preferencjach oraz obszarach do rozwoju. Warsztat poprzedzony jest wykonaniem analizy DISC, dzięki której wie jaki ma styl preferowanych zachowań. Jakie zadania będzie wykonywał swobodnie, w naturalny sposób a do jakich będzie mu daleko.

Dla menedżera zespołu to doskonała podpowiedź, jak jeszcze lepiej, efektowniej zarządzać efektywnością pracy członków zespołu.

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/budowanie-zespolow-w-oparciu-o-mocne-strony-czlonkow-zespolu

rozwijanie talentów wewnątrz organizacji – mamy talent do odkrywania talentów.

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/rozwoj-telentow-wewnatrz-ogranizacji

trening on the job

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/trening-on-the-job

Wdrażanie wartości korporacyjnych

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/wdrazanie-wartosci-korporacyjnych

4 filar Rozwiń skrzydła w biznesie

Program dedykowany dla przedsiębiorców

Składa się z 3 modułów, 3 DNI programu I stopnia wtajemniczenia. W celu zwiększenia efektywności, każdy moduł merytoryczny jest wzmocniony praktycznymi zadaniami wdrożeniowymi. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma sesję informacji zwrotnej po wykonaniu analizy predyspozycji przedsiębiorczych, analizę postrzegania Twojej firmy w internecie oraz strukturę biznes planu i modelu biznesowego

https://czaplaandmore.pl/warsztaty/rozwin-skrzydla-w-biznesie

Firma Coach and More to wyspecjalizowana kadra trenerów, coachów i konsultantów HR, a przede wszystkim praktyków biznesu.

Od 2016 r. jest zarejestrowana w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, posiada certyfikat jakości SUS 2.0.

Więcej informacji o firmie pod adresem:

http://czaplaandmore.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #prestiżowytytuł  #modernbusinessclub #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.