AktualnościWyróżnieni

CinematicVR Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

CinematicVR Sp. z o.o. w Rzeszowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 509,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 39,4 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 12,2 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

CinematicVR to studio produkcji treści VR i AR dla klientów biznesowych. Wykorzystuje wirtualną rzeczywistość, czyli filmy 360, VR180 oraz interaktywne aplikacje VR do prezentacji oraz promocji produktów, usług i przestrzeni klientów. Jest zespołem złożonym z profesjonalnych filmowców i programistów. Jego pasją są nowe media, środki wyrazu z pogranicza sztuki i techniki, interaktywne formy opowiadania historii oraz ich zastosowanie w nowoczesnym marketingu. Tworzeniem treści VR zajmuje się od 2014 roku i należy do grona pionierów branży VR.
CinematicVR to jedno z pierwszych studiów filmowych w Polsce wyspecjalizowanych w technologii VR. Pierwsze filmy 360 wyprodukowało już w roku 2014. Samodzielnie tworzyło rigi kamerowe zdolne nagrywać rzeczywistość w 360 stopniach. Razem z partnerami zrealizowało już 70 różnego rodzaju projektów live-action VR współtworząc polską branżę wirtualnej rzeczywistości. Dziś wykorzystuje doświadczenie w tworzeniu angażujących, filmowych treści VR i produkuje filmy 360 i 180 korzystając z najnowszych kamer i oprogramowania VR.
VR to technologia z ogromnym potencjałem w rozwijającym się dynamicznie e-commerce. Oprócz filmów 360 i interaktywnych aplikacji VR studio tworzy również wirtualne katalogi produktów w oparciu o opracowaną metodę obrazowania VR. Dzięki niej można szybko zbudować aplikację VR prezentującą dowolne produkty w bardzo realistyczny i atrakcyjny sposób. Pracuje również nad platformą VR i AR dla projektantów mody – LookRoom. Wspólnie z Katedrą Mody warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych bada możliwości jakie dają technologie VR i AR w prezentacji i sprzedaży odzieży.
W 2017 roku firma wzięła udział w programie akceleracji start-upów Platformy Startowe i otrzymała dotację z PARP na rozwój działalności. Współpracuje z fundacją Sławomira Idziaka Film Spring Open i co roku odpowiada za warsztaty z technologii VR na plenerach dla młodych filmowców.
CinematicVR jest partnerem organizowanych przez Film Spring Open plenerów filmowych dla młodych filmowców z całej Europy, gdzie co roku odpowiada za prowadzenie warsztatów z opowiadania historii za pomocą VR. Bierze udział w branżowych wydarzeniach poświęconych VR w Polsce i na świecie, m.in. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Berlinale, festiwalu Transatlantyk, CEBIT, FashionTech Berlin, Mobile World Congress w Barcelonie.
Jej przedstawiciele jako prelegenci opowiadający o wykorzystaniu technologii VR w biznesie prezentowali swoje realizacje podczas wielu wydarzeń, np. podczas warsztatów organizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, festiwalu scenarzystów filmowych Script Fiesta, pierwszego spotkania VR/AR Association Poland, jako partner merytoryczny i współorganizator konferencji VR podczas targów Electronics Show w Ptak Warsaw Expo, podczas Kongresu 590, VR/AR Summit, Filmteractive, Wolves Summit, Forum 16+1 organizowanym przez MKiDN w Łodzi, jak również podczas wydarzeń organizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, m.in. Dni Otwartych Funduszy Europejskich czy podczas dni dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dzięki wsparciu PARP materiały firmy były prezentowane m.in. podczas Japan IT Week Spring czy TechCrunch Disrupt.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: https://cinematicvr.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.