Chiny i Europa – partnerzy w handlu. Ważne wydarzenia gospodarcze 2021 r.

Chińsko-europejska współpraca gospodarcza i handlowa rozwijała się w 2021 roku wbrew negatywnym tendencjom, a roczny wolumen handlu ma wzrosnąć o 30 proc. i przekroczył 800 miliardów dolarów.

30 grudnia chiński radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi udzielił wywiadu dla agencji informacyjnej Xinhua i Chińskiej Telewizji Publicznej na temat stosunków chińsko-europejskich.

Wang Yi wymienił szereg wydarzeń, istotnych w kontekście chińsko-europejskich stosunków. Należały do nich wideo-szczyty: podczas dwóch z nich prezydent Chin Xi Jinping gościł przywódców Chin, Francji i Niemiec; odbył się również wideo-szczyt przywódców Chin, Europy Środkowej i Wschodniej.

Ponadto, chiński premier Li Keqiang utrzymywał intensywne kontakty z europejskimi przywódcami i przedsiębiorcami. Chińsko-europejska współpraca gospodarcza i handlowa rozwijała się wbrew negatywnym tendencjom, a roczny wolumen handlu ma wzrosnąć o 30 proc. i przekroczył 800 miliardów dolarów.

Oficjalnie weszło też w życie chińsko-unijne porozumienie w sprawie oznaczeń geograficznych, uruchomiono mechanizm dialogu na wysokim szczeblu w zakresie ochrony środowiska, klimatu i technologii cyfrowych. Liczba chińsko-unijnych pociągów osiągnęła rekordowy poziom, a w przełomowych projektach „Pasa i Drogi”, takich jak port w Pireusie i kolej węgiersko-serbska, poczyniono kolejne postępy.

Wang Yi zaznaczył, że jeśli chodzi o umowę inwestycyjną między Chinami a UE, jest to umowa gospodarczo-handlowa o najwyższym stopniu otwarcia na świat zewnętrzny i najniższym jak dotąd progu dostępu do rynku dla strony chińskiej, co jest korzystne dla Chin i jeszcze bardziej korzystne dla Europy. Jeżeli na drodze do zawarcia umowy inwestycyjnej między Chinami a UE pojawią się przeszkody, to w
rzeczywistości będzie to przeszkodą dla jej własnego rozwoju, co w ostatecznym rozrachunku zaszkodzi długofalowym interesom Europejczyków.

Jednak chińscy przywódcy zauważyli również, że w europejskiej polityce wobec Chin wydaje się istnieć pewien dysonans: z jednej strony ustanawiane jest wszechstronne partnerstwo strategiczne z Chinami, a z drugiej kraj jest przedstawiany jako systemowy przeciwnik. „Chiny i Europa mają różne systemy, ale to nie oznacza, że muszą być rywalami. Obie strony mogą się w pełni szanować, uczyć się od siebie nawzajem i pomagać sobie” – podkreśla strona chińska.

Dlatego Chiny chciałyby zwiększyć wzajemne zrozumienie pomiędzy ich krajem i Europą poprzez bardziej intensywne kontakty i komunikację, w tym szczery i otwarty dialog, także w kwestiach takich jak prawa człowieka i demokracja. Jednocześnie Chiny mają nadzieję, że Europa zdoła ukształtować bardziej niezależne, obiektywne i racjonalne postrzeganie Chin oraz będzie promować i pogłębiać wzajemną współpracę pomiędzy obiema stronami w oparciu o zasadę strategicznej autonomii.

źródło: wig.waw.p