Chemokor Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki 2022

Chemokor Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 20,8 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Powstało w 1989 roku. Obecnie zatrudnia dwustu wysoko wykwalifikowanych pracowników – w większości związanych z firmą od początku, kierowanych przez ludzi o najwyższych w swojej specjalności kwalifikacjach.

Oferuje wykonywanie na najwyższym poziomie następujących usług specjalistycznych:

  • roboty chemoodporne, inżynieryjno – budowlane,
  • roboty ceramiczne,
  • roboty dekarskie wraz z wykonawstwem elementów metalowych,
  • roboty antykorozyjne łącznie z alpinistycznymi,
  • roboty termoizolacyjne,
  • naprawa maszyn i urządzeń wraz z regeneracją elementów (przenośniki przemysłowe, elewatory, przesiewacze, separatory, itp.)
  • utrzymanie ruchu,
  • budowa rusztowań.

 

Zdjęcie ze strony https://www.chemokor.com.pl/

W 2002 roku rozpoczęło produkcję spieniaczy i nawęglaczy hutniczych z węgla antracytowego a z biegiem czasu rozszerzyłaofertę o zasypki koksowe. Rozwój tej części produkcji nastąpił tak szybko, że liczba zamówień na produkty koksowe dorównuje dziś tonażem produkcji spieniaczy i nawęglaczy antracytowych.

Obecnie Chemokor jest jednym z czołowych producentów spieniaczy i nawęglaczy hutniczych oraz zasypek do produkcji elektrod węglowych, do których bazę stanowią koks suchogaszony z JSW KOKS S.A. oraz węgiel antracytowy.

Odbiorcami produktów są nie tylko firmy krajowe, ale również koncerny posiadające swoje oddziały w wielu krajach na terenie całego świata.

Jakość oferowanych produktów oraz terminowość dostaw uwiarygodniła i umocniła pozycję rynkową firmy

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.chemokor.com.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #JerzyKrajewski #WorldwideCompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.