Klub

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „ESPEFA” członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „ESPEFA” w Krakowie została członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu. Firmę w klubie reprezentuje pan Marek Knapik, prezes zarządu.

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „ESPEFA” w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu oraz w ósmych edycjach konkursów Efektywna Firma 2015 i Potęga Biznesu Godna Zaufania 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Tak przedstawia się na swojej stronie internetowej:

Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA powstała w 1946 roku pod nazwą Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ATOM, z inicjatywy magistrów farmacji Stanisława Szymańskiego, Aleksandra Kaszyckiego i Jana Szustowa. Zebranie założycielskie odbyło się 9 września 1946 roku w Krakowie w lokalu przy ul. Św. Jana 2, na którym 10 magistrów farmacji zadeklarowało przystąpienie do spółdzielni jako członkowie – założyciele.

Lata 1946 – 1947 były okresem organizacyjnym Spółdzielni, mającym na celu uruchomienie laboratorium galenowego i ustalenie profilu produkcyjnego. W uzyskanych pomieszczeniach laboratorium galenowe rozpoczęło produkcję różnego rodzaju syropów, nalewek, wyciągu z kurkumy jawajskiej, płynu na odciski, spirytusu salicylowego, tabletek Burowa i sulfatiazolu w tabletkach.

W dniu 23 kwietnia 1949 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia została zmieniona dawna nazwa Spółdzielni ATOM na Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA.

W latach 1950 – 1975 Spółdzielnia Pracy ESPEFA była autorem lub współautorem uruchomienia produkcji 11 nowych leków i 8 półproduktów chemiczno – farmaceutycznych.

Dzierżawa lokali i rozproszenie lokalizacji Spółdzielni nie były dla niej korzystne. Wzrosło też w tym czasie zapotrzebowanie rynku polskiego na produkty Spółdzielni ESPEFA co skłoniło jej kierownictwo do starań o podjęcie budowy odpowiedniego zakładu przemysłowego umożliwiającego produkcję większej ilości leków. Program inwestycji obejmował budowę dwóch nowych połączonych ze sobą obiektów. Nowy budynek został oddany do użytku 2 stycznia 1989 roku. Posiadanie własnego budynku produkcyjnego stworzyło większą stabilność produkcyjną i rozwojową przedsiębiorstwa.

W październiku 1993 roku został oddany do użytku Pawilon handlowo – usługowy, w którym mieści się Dział Handlowy i Hurtownia Leków. Spółdzielnia ESPEFA uzyskała w 1997 roku koncesję na wytwarzanie środka farmaceutycznego lub materiału medycznego.

Stopniowo postępująca rozbudowa zakładu umożliwiła sukcesywną modernizację aparatury i procesów technologicznych.

Dzisiaj ESPEFA to nowoczesny zakład farmaceutyczny wytwarzający leki zgodnie z zasadami GMP. Swoje osiągnięcia technologiczne, produkcyjne i ekonomiczne Spółdzielnia zawdzięcza profesjonalnemu personelowi. Doświadczona kadra kierownicza dba o jakość produkowanych leków, ale także prowadzi prace na wdrażaniem nowości technologicznych i farmaceutycznych.

źródło: http://www.espefa.com.pl