Charter Sp. z o. o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania, Wielki Modernizator i Światowa Firma Worldwide Company 2022

Charter Sp. z o. o. w Wiskitkach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022, XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022, X edycji Konkursu Mocna Firma 2022 i X edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2022 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów w latach 2020-2021 wyniosła w jej przypadku 37,9 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2021 r. osiągnął poziom 8,7 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w styczniu 2022 r. została w sposób bardzo uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 97,8 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

W latach 2020-2021 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 21,5 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2022.

Eksportowało w 2021 r. do 16 krajów, dzięki czemu uzyskało tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2022.

Jest jedną z największych w Polsce firm transportowych, specjalizującą się w międzynarodowym drogowym transporcie chłodniczym i plandekowym. Z towarami dociera do destynacji na terenie całej Unii Europejskiej oraz Rosji. Dysponuje zróżnicowaną flotą ponad 400 niezawodnych ciągników siodłowych oraz naczep chłodniczych i plandekowych. Rozbudowany tabor i strategicznie zlokalizowane oddziały zagraniczne – w Rosji i Białorusi – pozwalają jej obsłużyć ponad 3000 zleceń miesięcznie. Usługi transportowe realizuje kompleksowo, dbając o ich najwyższy standard i jakość obsługi.

Posiada rozbudowaną kadrę wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewniają klientom fachową i kompleksową obsługę logistyczną. Zgrany zespół Charter Group tworzy ponad 600 specjalistów. Zatrudnia kierowców, spedytorów, planerów i dyspozytorów z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w realizacji usług transportowych.

W swoich działaniach dąży do ciągłego rozwoju, którego efektem są konkretne osiągnięcia. W 2018 r. powstała nowa baza transportowa oraz biurowiec – PORT WISKITKI. Chcąc zapewnić klientom kompleksowe usługi i sprostać stawianym wymaganiom, rozszerzyła działalność o stację paliw połączoną z parkingiem dla samochodów ciężarowych, stacją diagnostyczną oraz tunelową myjnią dla aut ciężarowych. Nowe inicjatywy i projekty to kluczowe elementy strategii Charter Group. W tym samym roku powstała także innowacyjna Akademia Jazdy – szkoła dla ambitnych i zmotywowanych ludzi, chcących rozwijać swoją karierę za kierownica ciężarówki Charter Group.

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.charter.net.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z,

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w styczniu  2022 r.

C/Z: 12,4

C/WK: 1,20

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202201_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych ze stycznia 2022 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w styczniu 2022 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2021 r. i wskaźnika C/Z w styczniu 2022 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2021 r. i wskaźnika C/Wk w styczniu 2022 r.  Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w styczniu 2022 r.