AktualnościEfektywna FirmaInstytutPolskie Brylanty

Centrum Techniki Macro Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

Centrum Techniki Macro Sp. z o.o. w Suchym Lesie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 55,3 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 6,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

Przełom lat 80 i 90-tych w Polsce to czas wolności politycznej spod znaku Okrągłego Stołu. To czas transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej, czas rodzącej się nowej Polski. To pierwsze kroki w kierunku gospodarki wolnorynkowej. Czas ludzi przedsiębiorczych, ludzi z wizją kreacji polskiego biznesu. Właśnie w tym okresie spółka MACRO zainicjowała swoją działalność. Od samego początku marzeniem jej założycieli Macieja Ropelewskiego i Marka Szczepaniaka było stworzenie jednej z najważniejszych w Polsce firm handlujących narzędziami. W 1994 roku do składu założycielskiego dołączył Krzysztof Kujawa, który podzielał wizję pozostałych dwóch wspólników i razem stworzyli PH MACRO Hurtownię Narzędzi z siedzibą przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu.

Pod koniec lat 90-tych, gdy wiele firm powstałych w okresie transformacji upadło, nie radząc sobie z nieubłaganą rzeczywistością gospodarczą, MACRO nabrało „wiatru w żagle” i zaczęło szybko rozwijać się obejmując swym zasięgiem coraz nowe obszary Polski. Nawiązana wcześniej współpraca z europejską siedzibą amerykańskiego producenta pił taśmowych DoALL Company spowodowała, że firma zdecydowała się otworzyć pierwszą w Polsce zgrzewalnię pił taśmowych. Zwiększeniu uległa również liczba zatrudnianych pracowników z 2 w 1992 roku do 30 w 2000 r. Ważnym momentem dla CT MACRO i dla rynku polskiego był rok 2004 i przystąpienie Polski do UE. Otworzyło to kraj na zagraniczne inwestycje. Konkurencja w branży stała się mocniejsza, a klient bardziej świadomy i wymagający, oczekujący spełnienia określonych parametrów jakościowych. CT MACRO odnalazło się znakomicie w nowej rzeczywistości ukierunkowując swoją ofertę na dużych odbiorców z branży motoryzacyjnej i lotniczej, rozwijając zapoczątkowaną pod koniec lat 90-tych współpracę z niemieckim producentem narzędzi HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK PAUL HORN GmbH (HORN) specjalizującym się w produkcji narzędzi do rowkowania oraz z amerykańskim producentem narzędzi do frezowania SGS Tool Company.

Przekształcenie w 2006 roku Spółki Jawnej MACRO w Centrum Techniki MACRO Spółkę z o. o. oraz budowa własnej nowoczesnej siedziby w Suchym Lesie pod Poznaniem umożliwiło realizację dalszych planów rozwoju firmy i umocnienie posiadanej pozycji na rynku polskim. Poczynione wówczas inwestycje pozwoliły firmie uzyskać przewagę konkurencyjną i przetrwać ciężki okres światowego kryzysu 2008-2009, który wymusił na firmie jeszcze większą specjalizację z ukierunkowaniem sprzedaży na narzędzia do obróbki skrawaniem metali. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 35 osób. W związku ze specjalizacją działalności, trzon pracowników stanowią inżynierowie o szerokim zakresie wiedzy i bogatym doświadczeniu z zakresu procesów obróbczych metali, którzy realizują proces doradczy dla klientów. Utrzymywany od 2004 roku system jakości ISO 9001, jest gwarantem jakości realizowanych usług i daje poczucie bezpieczeństwa kontrahentom.

Centrum Techniki MACRO Spółka z o. o. jest jedną z najważniejszych w Polsce firm oferujących klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu doradztwa i sprzedaży narzędzi do obróbki skrawaniem metali. Dowodzi temu długa lista klientów i referencyjnych wdrożeń – światowych liderów produkcji z branży motoryzacyjnej, lotniczej i nie tylko, którzy współpracują z nią od wielu lat.

Mimo sukcesów, firma wciąż się rozwija i nieustannie podnosi swoje standardy inwestując w kapitał ludzki oraz w innowacyjne rozwiązania, tak by nowoczesny charakter organizacji oraz wysoka jakość obsługi stały się jej wizytówką wpisującą się w potrzeby kontrahentów.

Więcej o firmie pod adresem https://macro.net.pl .

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm # prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #efektywnafirma #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W sierpniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 96 364 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.