Centrum Techniki Macro Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Centrum Techniki Macro Sp. z o.o. w Suchym Lesie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Centrum Techniki Macro Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 34 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 6,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2019. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Centrum Techniki Macro Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 24 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Przełom lat 80 i 90-tych w Polsce to czas wolności politycznej spod znaku Okrągłego Stołu. To czas transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej, czas rodzącej się nowej Polski. To pierwsze kroki w kierunku gospodarki wolnorynkowej. Czas ludzi przedsiębiorczych, ludzi z wizją kreacji polskiego biznesu. Właśnie w tym okresie spółka MACRO zainicjowała swoją działalność. Od samego początku marzeniem jej założycieli Macieja Ropelewskiego i Marka Szczepaniaka było stworzenie jednej z najważniejszych w Polsce firm handlujących narzędziami. W 1994 roku do składu założycielskiego dołączył Krzysztof Kujawa, który podzielał wizję pozostałych dwóch wspólników i razem stworzyli PH MACRO Hurtownię Narzędzi z siedzibą przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu.

Pod koniec lat 90-tych, gdy wiele firm powstałych w okresie transformacji upadło, nie radząc sobie z nieubłaganą rzeczywistością gospodarczą, MACRO nabrało „wiatru w żagle” i zaczęło szybko rozwijać się obejmując swym zasięgiem coraz nowe obszary Polski. Nawiązana wcześniej współpraca z europejską siedzibą amerykańskiego producenta pił taśmowych DoALL Company spowodowała, że firma zdecydowała się otworzyć pierwszą w Polsce zgrzewalnię pił taśmowych. Zwiększeniu uległa również liczba zatrudnianych pracowników z 2 w 1992 roku do 30 w 2000 r. Ważnym momentem dla CT MACRO i dla rynku polskiego był rok 2004 i przystąpienie Polski do UE. Otworzyło to kraj na zagraniczne inwestycje. Konkurencja w branży stała się mocniejsza, a klient bardziej świadomy i wymagający, oczekujący spełnienia określonych parametrów jakościowych. CT MACRO odnalazło się znakomicie w nowej rzeczywistości ukierunkowując swoją ofertę na dużych odbiorców z branży motoryzacyjnej i lotniczej, rozwijając zapoczątkowaną pod koniec lat 90-tych współpracę z niemieckim producentem narzędzi HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK PAUL HORN GmbH (HORN) specjalizującym się w produkcji narzędzi do rowkowania oraz z amerykańskim producentem narzędzi do frezowania SGS Tool Company.

Przekształcenie w 2006 roku Spółki Jawnej MACRO w Centrum Techniki MACRO Spółkę z o. o. oraz budowa własnej nowoczesnej siedziby w Suchym Lesie pod Poznaniem umożliwiło realizację dalszych planów rozwoju firmy i umocnienie posiadanej pozycji na rynku polskim. Poczynione wówczas inwestycje pozwoliły firmie uzyskać przewagę konkurencyjną i przetrwać ciężki okres światowego kryzysu 2008-2009, który wymusił na firmie jeszcze większą specjalizację z ukierunkowaniem sprzedaży na narzędzia do obróbki skrawaniem metali. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 35 osób. W związku ze specjalizacją działalności, trzon pracowników stanowią inżynierowie o szerokim zakresie wiedzy i bogatym doświadczeniu z zakresu procesów obróbczych metali, którzy realizują proces doradczy dla klientów. Utrzymywany od 2004 roku system jakości ISO 9001, jest gwarantem jakości realizowanych usług i daje poczucie bezpieczeństwa kontrahentom.

Centrum Techniki MACRO Spółka z o. o. jest jedną z najważniejszych w Polsce firm oferujących klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu doradztwa i sprzedaży narzędzi do obróbki skrawaniem metali. Dowodzi temu długa lista klientów i referencyjnych wdrożeń – światowych liderów produkcji z branży motoryzacyjnej, lotniczej i nie tylko, którzy współpracują z nią od wielu lat.

 

Mimo sukcesów, firma wciąż się rozwija i nieustannie podnosi swoje standardy inwestując w kapitał ludzki oraz w innowacyjne rozwiązania, tak by nowoczesny charakter organizacji oraz wysoka jakość obsługi stały się jej wizytówką wpisującą się w potrzeby kontrahentów.

Więcej o firmie pod adresem https://macro.net.pl .

 

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.