Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

Centropack Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2016

Centropack Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2016.  Została  bowiem wyróżniona w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i  IX edycji Konkursu Efektywna Firma 2016, a to oznacza, że jest też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

Centropack Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2016, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2016 wyniosła 71 proc.  To oznacza, że Centropack Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w jedenastej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014-2015.  Jego średnia w tych latach wyniosła 6,4 proc., a to oznacza, że Centropack Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi działa tak efektywnie, że została wyróżniona w dziewiątej edycji Konkursu Efektywna Firma 2016 i może używać tytułu Efektywna Firma 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Centropack Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi została więc też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2016 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. W relacjach z podmiotami zagranicznymi może bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji używać tytułu Strong Company 2016.

 

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Wyniki finansowe Centropack Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
Rok 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 8448 9265
Zysk netto w tys. zł 565 568
Kapitał własny w tys. zł 1179 1443
Wartość księgowa w tys. zł 1 744 2 011
Efektywność w proc. 6,7 6,1
Suma efektywności  w latach 2014 -2015 w proc. 12,8
Średnia efektywność w latach 2014 – 2015 w proc. 6,4
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2016 38,10
C/Wk marzec  2016 1,20
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 11696
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 2372
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 14067
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 7034
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Z 21641
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według C/Wk 2413
Suma wartości rynkowej w marcu 2016 z 2 wskaźników (w tys. zł) 24054
Wartość rynkowa w marcu 2016 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 12027
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2016 r. (w proc.) 71

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez Centropack Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
W końcu marca 2016 r. – C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,20.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2016
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa jedenasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2016.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez IEB na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa dziewiąta edycja konkursu Efektywna Firma 2016.

Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez IEB na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa czwarta edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015.