Gepardy Biznesu

Celem zadowolenie klienta

Jesteśmy firmą sprawną, nowoczesną, zyskowną, bezpieczną i przewidywalną. Chcemy być profesjonalnym pośrednikiem handlowym, realizującym dla swoich partnerów handlowych całość zaopatrzenia w uzgodnionych grupach towarów, mówi Zbigniew Zawodniak, prezes zarządu GPH Surtex sp. z o.o. w Gdyni.

 

Zbigniew Zawodniak, prezes zarządu GPH Surtex sp. z o.o. w Gdyni:

Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe SURTEX sp. z o.o. w Gdyni istnieje na rynku ponad 50 lat, nieprzerwanie zaopatrując swoich partnerów handlowych w towary i materiały pomocnicze do produkcji.

Szczegóły oferty na naszych produktowych stronach internetowych:
www.surtex.gdynia.pl, www.geosynt.org.pl, www.gumowe.net.pl, www.tkaninytechniczne.com.

Image

Jesteśmy firmą sprawną, nowoczesną, zyskowną, bezpieczną i przewidywalną.

Chcemy być profesjonalnym pośrednikiem handlowym, realizującym dla swoich partnerów handlowych całość zaopatrzenia w uzgodnionych grupach towarów.

W tym celu:
•    nawiązujemy i stale rozwijamy dobre relacje z naszymi dostawcami, dla najważniejszych utrzymujemy na swoim terenie ich składy fabryczne;
•    oferujemy swoim odbiorcom współpracę i konsultacje w zakresie optymalnego technicznie i ekonomicznie doboru pożądanych materiałów;
•    oferujemy swoim odbiorcom dopasowanie do działających u nich systemów zaopatrzenia;
•    oferujemy swoim odbiorcom elastyczność w zakresie cen, płatności, terminów i organizacji dostaw, transportu, konfekcjonowania;
•    uzgadniamy z dostawcami życzenia naszych odbiorców dotyczące jakości, atestów, parametrów technicznych, opakowań;
•    stale  poprawiamy  jakość i zorganizowanie  swojej pracy według własnej Księgi Jakości.

GPH Surtex sp. z o.o. w Gdyni została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego  Konkursu Gepardy Biznesu 2013.