Przyjazne Miasto

BS w Inowrocławiu wspiera przedsiębiorczość

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu skorzystał z nowej możliwości oceny w VII edycji Konkursu Bank Przyjazny Przedsiębiorczości 2015. Przesłał informacje o działaniach podejmowanych na rzecz przedsiębiorczości. 

Inowrocław, dnia 30 kwietnia 2015 rokuZGŁOSZENIE UDZIAŁU W VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU BANK PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2015

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu podejmuje działania z zakresu wsparcia przedsiębiorców z terenu działania Banku poprzez:
1)    Organizację szkoleń z zakresu tematów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych
2)    Prowadzenie punktu doradztwa unijnego
3)    Oferowanie atrakcyjnych produktów wspierających działania inwestycyjne przedsiębiorców
4)    Propagowanie wiedzy ekonomicznej (m.in. Gra ekonomiczna dla młodych)
5)    Współpraca z funduszami poręczeniowymi również w zakresie wsparcia kredytowego nowopowstałych firm i przedsiębiorców
6)    Systematyczny rozwój oferty kierowanej do młodych przedsiębiorców
7)    Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, w tym z Lokalną Grupą Działania „Czarnoziem na Soli”
8)    Utrzymywanie partnerskich relacji i podejmowanie inicjatyw w zakresie powrotu do zawodów rzemieślniczych – realizowane m.in. wsparcie Szkoły Rzemiosła

Joanna Gawęda

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
Ogólnopolski Konkurs Bank Przyjazny Przedsiębiorczości prowadzony jest od 2009 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie opinii klientów biznesowych banków.