Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Suwałkach

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskały 44 firmy z siedzibą w Suwałkach, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce ? Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Suwałkach
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 Padma Sp. z o.o. sp.k. 185
2 Reso Europa Service Sp. z o.o. 141
3 Malow Sp. z o.o. 135
4 PADMA ART Sp. z o.o. S.K. 116
5 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. 83
6 Turkus Sp. z o.o. S.K. 82
7 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 75
8 Tedi Sp. z o.o. sp.k. S.K.A. 73
9 PHU Bjanex Export-Import Jerzy Bylak 71
10 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 71
11 Med Systems Sp. z o.o. 51
12 PP-H CYMES Adam Ołów 51
13 Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. 48
14 AS Bylak i Wspólnicy S.J. 46
15 STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska S.J. 44
16 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. 42
17 SALAG Sp. z o.o. S.K. 40
18 KRUSZBET S.A. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych 33
19 Racis Development Sp. z o.o. 31
20 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa W Suwałkach 27
21 Centrum Ceramiki Budowlanej Importex Czernialis sp.j. 25
22 Firma Handlowa HURT-DETAL Janusz Grzegorz Szulc 24
23 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 24
24 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 22
25 Litpol Sp. z o.o. 22
26 Walmar-Drażba sp.j. 21
27 Recman J.S. Tulwin, R. Tulwin sp.j. 18
28 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budopol Suwałki Hajko sp.j. 18
29 Adb Furniture Sp. z o.o. 18
30 Budopol – Chata – M6 Żynda S.J. 15
31 Roan-Hurtownia Opakowań Piskorz, Liszewski sp.j. 14
32 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM Krzysztof Suchocki 14
33 Padma Art Sp. z o.o. 14
34 Recman Sp. z o.o. 13
35 Piekarnia Merk Dyczewski, Kopiczko sp.j. 13
36 Artprol Ceckowscy sp.j. 13
37 Gab-Trans Józef Gaber 13
38 Przedsiębiorstwo Handlowe SABO Sp. z o.o. S.K. 13
39 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. 12
40 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Getak’S Sp. z o.o. 12
41 Cezar-Nord Plast Sp. z o.o. 12
42 Auto – Lakus Stanisław i Robert Winckiewicz sp.j. 10
43 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM Sp. z o.o. 10
44 Rem-Bud I. Butkiewicz i Wspólnicy sp.j. 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.