Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Turystyki

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskało 60 firm turystyki, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Turystyki
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 Rainbow Tours S.A. Łódź 338
2 Nowa Itaka Sp. z o.o. Opole 249
3 Amw Rewita Sp. z o.o. Warszawa 248
4 Itaka Holdings Sp. z o.o. Opole 230
5 Ecco Holiday Sp. z o.o. Poznań 228
6 Grecos Holiday Sp. z o.o. Poznań 213
7 Sandra J.Zalewski i Spółka sp.j. Pogorzelica 194
8 Firma Budowlano-Instalacyjna Mat-Mad S.J. Kołobrzeg 114
9 ETravel S.A. Warszawa 111
10 Dekom Sp. z o.o. PPUH Gdańsk 83
11 Wakacje. Pl S.A. Gdańsk 78
12 Hotel Medical Spa Unitral Sp. z o.o. S.K. Mielno 62
13 Booking.com Sp. z o.o. Warszawa 60
14 Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Częstochowa 55
15 Idea Spa Travel Sp. z o.o. Kołobrzeg 50
16 Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o. Szczyrk 49
17 Coraltravel Poland Sp. z o.o. Warszawa 42
18 Porta Mare Sp. z o.o. Dziwnówek 42
19 Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Wieliczka 42
20 Cs Natura Tour Sp. z o.o. / Cs Natura Tour Sp. z o.o. Gdańsk 41
21 IKAR Sp. z o.o. Centrum Zdrowia i Wypoczynku Kołobrzeg 38
22 Carlson Wagonlit Ecenter Polska Sp. z o.o. Warszawa 31
23 Sport Vita Sp. z o.o. Gliwice 30
24 Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego Logostour Sp. z o.o. Warszawa 28
25 Air Tours Poland-Centrum Podróży Sp. z o.o. Warszawa 25
26 Hogg Robinson Polska Sp. z o.o. Warszawa 24
27 Esky.pl S.A. Katowice 23
28 Santiago Sp. z o.o. Opole 23
29 Pro-Est J. Myler, T. Grzybowski sp.j. Świnoujście 20
30 CZORSZTYN – SKI Sp. z o.o. Kluszkowce 20
31 RUSIŃ-SKI Sp. z o.o. Bukowina Tatrzańska 19
32 Platinum Residence Sp. z o.o. Warszawa 19
33 CB International Sp. z o.o. Warszawa 18
34 Millennium – Kopciński, Rzechuła, Michalak sp.j. Międzywodzie 18
35 Logos Travel Marek Śliwka sp.j. Poznań 17
36 Businessman Fun Club Sp. z o.o. Warszawa 17
37 SUSMED Sp. z o.o. Toruń 17
38 Przedsiębiorstwo Usług Turystyczno Rehabilitacyjnych Wodnik H I M Rudniccy S.J. Ustronie Morskie 16
39 Ebilet Polska Sp. z o.o. Warszawa 15
40 Małopolska Prywatna Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Kraków 15
41 Travel-Netto sp. z o.o. Kołobrzeg 14
42 Imperiall. Pl Sp. z o.o. Sianożęty 14
43 7islands Sp. z o.o. Warszawa 14
44 Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe Patron Travel Sp. z o.o. Warszawa 14
45 Hhd Sp. z o.o. Warszawa 14
46 Shalom Travel Service Sp. z o.o. Warszawa 13
47 Utc Tour Operator Sp. z o.o. Kraków 13
48 Edenspa.Pl Sp. z o.o. Mielno 13
49 Obiekty Sanatoryjno-Wczasowe Północ Sp. z o.o. Kołobrzeg 13
50 Planet Escape Sp. z o.o. sp.k. Kraków 13
51 Zachodniopomorskie Centrum Turystyki i Rehabilitacji Sp. z o.o. Mrzeżyno 12
52 Lazur Sp. z o.o. Poddąbie 12
53 Air Club Centrum Podróży Sp. z o.o. Warszawa 11
54 Klub Podróży Horyzonty Sp. z o.o. S.K. Kraków 11
55 Biuro Podróży Impuls – Piotrowski Jacyna sp.j. Warszawa 11
56 Ct Poland Sp. z o.o. Warszawa 11
57 Furnel Travel International, Sp. z o.o. Warszawa 10
58 Haxel Events & Incentive Sp. z o.o. Warszawa 10
59 Sun & Snow sp. z o.o. Warszawa 10
60 Jan-Pol Incoming Tour Operator Sp. z o.o. Kraków 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.