Polskie Brylanty

Brylant Polskiego Sportu

18 września 2017 r.  spółka ULAN zdecydowała  przyznawać  nagrody  Brylant Polskiego Sportu wybitnym polskim sportowcom.

Nagrody Brylant Polskiego Sportu będzie przyznawało jury powołane przez ULAN.

Jerzy Krajewski, prezes ULAN