Gepardy Biznesu

Boruta-Zachem tworzy zrąb rafinerii opartej na śrucie rzepakowej

Boruta-Zachem SA, spółka znana na rynku chemicznym z produkcji barwników  i pigmentów, wkracza w nowy obszar działalności – produkcję biosurfaktantów. Innowacyjna na skalę światową technologia spółki pozwala niedrogo wytworzyć wysokiej jakości biosurfaktanty na odpadach lokalnej produkcji rolnej.

Surfaktanty – substancje powierzchniowo czynne – są obecne w każdej dziedzinie życia, w produktach kosmetycznych i spożywczych czy w przemyśle wydobywczym ropy naftowej. Odpowiadają m.in. za tworzenie się piany, „śliskość” substancji czy wspomagają powstawanie emulsji; są ważnym składnikiem wielu produktów przemysłowych. W tradycyjnych rafineriach surowce wytwarza się z zasobów naturalnych, jak ropa, których przetwarzanie i wydobywanie zanieczyszcza środowisko.
Skala produkcji biologicznej, mającej ekologiczny charakter, była dotąd ograniczona dużymi kosztami wejścia i stosunkowo wysokimi kosztami jednostkowymi uzyskania produktów – nie mogły konkurować cenowo z uzyskiwanymi „tradycyjnie”.
Innowacyjność technologii Boruty-Zachemu pozwoli na znaczne obniżenie kosztów produkcji dzięki ograniczeniu wykorzystania wody. Ponadto, pożywkę do produkcji tj. biomasę rzepakową (śruta – produkt uboczny produkcji oleju rzepakowego) spółka pozyska z lokalnych zasobów: rzepak w województwie kujawsko-pomorskim jest jedną z głównych upraw. Odpady po wyprodukowaniu biosurfaktantów będą stanowiły wzbogaconą paszę dla zwierząt, a więc kolejny wartościowy produkt.
Image
Image
W produkcji żywej, jak w linii produkcyjnej Boruty-Zachemu, stwarzając bakteriom określone warunki – temperaturę, wilgotność, naświetlenie – można na różnych etapach produkcji uzyskać dodatkowe, cenne w przemyśle substancje. Dlatego dysponując już nową infrastrukturą produkcyjną, obok biosurfaktantów, spółka planuje kaskadowo wytwarzać np. prebiotyki.
Unia Europejska mając na uwadze zachowanie zasobów naturalnych i ich ochronę wprowadziła proekologiczne przepisy sprzyjające odchodzeniu od tradycyjnych rafinerii na rzecz nie obciążającego środowiska  sposobu wytwarzania produktów chemicznych w ramach produkcji opartej na żywych organizmach.
Nowatorskie podejście Boruty-Zachemu i planowana biorafineria są zgodne z polityką europejską i interesem społecznym. Spółka pozyskała już dofinansowanie na linię produkcyjną biosurfaktantów. Boruta-Zachem zainteresowała projektem europejskich producentów przemysłu chemicznego i farmaceutycznego; przewodzi obecnie konsorcjum przemysłowo-naukowemu, które złożyło wniosek o dofinansowanie unijne badań nad nowymi rozwiązaniami w ramach rafinerii.

Boruta-Zachem SA w Bydgoszczy została wyróżniona w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.