Gepardy Biznesu

Bito Polska Sp. z o.o. w Warszawie jest Gepardem Biznesu 2015

Bito Polska Sp. z o.o. w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 88,2 proc. 

Bito Polska Sp. z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 88,2 proc.  To oznacza, że Bito Polska Sp. z o.o. w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Bito Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Rok

2013

2014

Dynamika w proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł

23 660 343

24 073 823

1,7

Zysk netto w tys. zł

561 774

1 697 056

202,1

Kapitał własny w tys. zł

2 592 193

4 163 735

60,6

Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

264,5

Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014

88,2

Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc.

2,4

Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc.

7,0

Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

9,4

Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc.

4,7

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Bito Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.