Gepardy Biznesu

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach został Gepardem Biznesu 2014

Nasz bank ma możliwość prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Rozwijamy się i poza głównymi miastami w regionie, systematycznie rozszerzamy swoją działalność na inne miasta m. in. Warszawę, Łódź, Płock, Piotrków Trybunalski czy Bełchatów, mówi Władysław Klażyński, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

Władysław Klażyński, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach:

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach jest jednym z prężniej działających banków spółdzielczych w Polsce. Na 365 banków spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS S.A. 30 września 2014 roku był na  6. miejscu według sumy bilansowej, która wynosiła 857,6 mln zł. Zgodnie z polityką programową bank spółdzielczy dzieli się swoimi zyskami z udziałowcami. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ma ponad 3000 udziałowców i wypłacał im uchwaloną dywidendę.

Image

    Bank Spółdzielczy w Skierniewicach od początku swego istnienia oprócz działalności bankowej prowadził szeroko rozumiane wsparcie inicjatyw środowisk lokalnych w zakresu kultury, sztuki, nauki i sportu. Placówki naszego banku, a jest ich już 34  – ich dyrektorzy i pracownicy jako nasi przedstawiciele angażują się w społeczną i kulturalną sferę życia. Bardzo często nasz bank jest jednym z nielicznych  jako sponsor lokalnych przedsięwzięć kulturalnych czy społecznych.

Ważne jest to, że motywem bankowego wsparcia nie jest wyłącznie szukanie dla  siebie reklamy czy poklasku, ale przede wszystkim jest to nieodłączna cecha działalności naszego banku i  jest ona skierowana na współpracę z lokalnymi firmami, instytucjami i ośrodkami kultury, której celem jest sponsorowanie  interesujących przedsięwzięć i promowanie wiedzy ekonomicznej.

Bank przez swoją społeczną działalność daje niezwykłe możliwości dla młodych, zdolnych i pracowitych ludzi, którzy chcą nawiązać z nami współpracę.

Trudno wymienić wszystkie instytucje, firmy, kluby sportowe, szkoły czy ośrodki kultury, z którymi współpracujemy, więc chciałbym powiedzieć o ostatniej dużej, wspaniałej inicjatywie współpracy jaką podjęliśmy pod nazwą Akademia Edukacji Ekonomicznej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach „JUNIOR”. Projekt ten został stworzony z myślą o młodzieży. Celem projektu było dotarcie z informacją o istnieniu i działalności Banku Spółdzielczego w Skierniewicach do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli, ale również do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Wśród najważniejszych założeń Akademii należy wymienić: promowanie kultury przedsiębiorczości jako pożądanej kompetencji na rynku pracy, wsparcie systemu edukacji przez zaproponowanie innowacyjnych narzędzi podnoszenia świadomości finansowej dzieci i młodzieży, szeroko pojętą edukację w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii. Nie mniej istotnym celem było promowanie postaw przedsiębiorczych, kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, zapoznanie z historią pieniądza, bankowości, instrumentów finansowych oraz nabywanie umiejętności planowania zakupów.

W ramach akademii zostały zorganizowane konkursy na stworzenie spotu reklamowego, plakatu i hasła promocyjnego o tematyce bankowej oraz konkurs  wiedzy z zakresu ekonomii i bankowości. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni wycieczkami oraz stypendiami naukowymi. W ramach Akademii odbył się koncert muzyki reggae dla młodzieży oraz Bal Malucha. Podczas tych imprez przeprowadzono liczne konkursy wiedzy o banku premiowane nagrodami w postaci: lokat, kamer, tabletów. Powstały również filmy i bajki dla młodzieży nawiązujące do tematyki bankowej. Projekt miał swoją stronę internetową i swój profil na facebooku. Tam również promowano rozległą wiedzę ekonomiczną, nagradzając ją cennymi upominkami.

Dodatkowo chciałbym nadmienić o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach, dla której fundujemy stypendia naukowe i udzielamy stażów dla jej absolwentów.

Bank dba nie tylko o wiedzę ekonomiczną, ale również o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Udzielamy sponsoringu dla znaczących klubów sportowych w Skierniewicach takich jak Klub Sportowy „Wojownik” czy MLKS Widok, gdzie zawodnicy otrzymują liczne nagrody i puchary w zawodach i turniejach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach dynamicznie się rozwija. Rozszerza swoją ofertę produktową i pomysły na nowe działania. Pociąga to za sobą konieczność rozbudowy placówek bankowych. We wrześniu 2014 roku bank oddał do użytku nowoczesny budynek placówki bankowej w Bolimowie. Rozbudowuje również budynek centrali banku w Skierniewicach przy ul. Reymonta 25. Planowane zakończenie tej inwestycji to wrzesień 2015 roku. Rozbudowa siedziby banku stworzy nie tylko lepsze miejsca pracy, ale będzie miała wpływ na rozwój oferty banku, a dzięki zaangażowaniu i chęci pomocy oraz wiedzy naszych pracowników pozwoli na skupienie jeszcze większej uwagi na potrzeby i pomoc dla różnych przedsięwzięć czy partnerów chcących współpracować z nami.

Nasz bank ma możliwość prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Rozwijamy się i poza głównymi miastami w regionie, systematycznie rozszerzamy swoją działalność na inne miasta m in. w Warszawę, Łódź, Płock, Piotrków Trybunalski czy Bełchatów.

Bank oferuje niezmiennie bogatą ofertę jeżeli chodzi o oszczędności i produkty kredytowe. Niemal każdego miesiąca uzupełniamy swoją ofertę o nowe produkty  usprawniamy system bankowy aby dotrzeć do jak największej liczby osób, mając na uwadze ich potrzeby i możliwości.

Z myślą o naszych młodych, nowoczesnych klientach planujemy w przyszłym roku uruchomić bankowość mobilną. Udoskonaliliśmy bankowość elektroniczną i unowocześniamy naszą stronę internetową i dostosowujemy ją do najwyższych standardów informatycznych.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach uzyskał wysokie miejsce w gronie Krajowych Liderów Innowacji. Wpłynęła na to kompleksowość oferty, bezpieczeństwo działania i wielkość banku.

Nasze usługi bankowe są zgodne ze współczesnymi trendami i wymogami rynku finansowego, a mają na to wpływ takie czynniki jak ich kompleksowość, uniwersalność i dostępność oraz  nowoczesność dostępnych narzędzi i profesjonalizm pracowników banku.

Tak szybki, ciągle nieustający sukces nie byłby możliwy gdyby nie pracownicy jako najważniejszy kapitał Banku. Centrala jak i podległe placówki to 220 zdolnych, młodych i doświadczonych pracowników, którzy preferują podobne kierunki działania i wspólnie dążą do realizacji założeń strategii banku.

Na sukces naszego banku wpływa indywidualne podejście do klienta, elastyczność, otwartość na wyważone ryzyko, które, uważam, zawsze trzeba podjąć, aby osiągnąć cel. To wszystko świadczy o mierze sukcesów jaki już osiągnęliśmy i jakie mamy nadzieję dalej odnosić.

Bank Spółdzielczy w  Skierniewicach został wyróżniony w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014, organizowanego od 2006 roku  przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie kilkuletnich wyników finansowych.