Gepardy Biznesu

Axan Sp. z o.o. w Bielanach jest Gepardem Biznesu 2015

Axan Sp. z o.o. w Bielanach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 27 proc.

Axan Sp. z o.o. w Bielanach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 27 proc.  To oznacza, że Axan Sp. z o.o. w Bielanach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Axan Sp. z o.o. w Bielanach
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 112714 150592 34
Zysk netto w tys. zł 1164 1308 12
Kapitał własny w tys. zł 3732 5040 35
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 81
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 27
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Axan Sp. z o.o. w Bielanach.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.