ARS System FM Sp. z o.o. Sp. k. to Efektywna Firma 2020

ARS System FM Sp. z o.o. Sp. k. we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie danych finansowych.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 14,1 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

Specjalizuje się w usługach związanych z obsługą techniczną obiektów i nieruchomości.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • bieżące konserwacje
 • przeglądy prewencyjne i kontrole
 • naprawa lub wymiana uszkodzonych czy zużywających się części
 • planowe lub doraźne zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem czynników otoczenia
 • nadzorowanie terminowości przeglądów gwarancyjnych przeprowadzanych przez serwisy producenckie

Kompleksowe usługi inżynierskie

 • roczne i pięcioletnie przeglądy obligatoryjne wymagane Prawem
 • budowlanym (m.in. pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych, kontrole instalacji gazowych, sanitarnych oraz przewodów kominowych)
 • nadzory inwestorskie
 • opinie i ekspertyzy techniczne
 • audyty energetyczne (świadectwa energetyczne) budynków

Montaż i obsługa instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

 • projektowanie i wykonawstwo instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych wraz z systeme automatycznej regulacji
 • dostawa, montaż urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • serwis urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Instalacje teletechniczne – niskoprądowe

 • kontrola dostępu
 • systemy telewizji przemysłowej CCTV
 • systemy sygnalizacji i automatyki pożarowej SSP
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
 • systemy parkingowe

Więcej o firmie pod adresem: http://www.ars-system.pl/